Tio mil långt oljebälte utanför Gotland

Fartyg på väg till 25 ton tjock olja

NYHETER

Ett 97 kilometer långt oljebälte upptäcktes mellan Öland och Gotland på måndagen.

Gynnsamt väder såg ut att kunna mildra miljöskadorna.

Vid klockan 14.30 på måndagseftermiddagen var fyra av Kustbevakningens miljöskyddsfartyg, från Oskarshamn, Djurö, Slite och Karlskrona, ännu på väg mot oljeutsläppet.

Samtliga fartyg är utrustade att ta upp olja. Detta genom att lägga ut så kallade länsarmar och leda in oljan till särskilda tankar inne i fartygen.

25 kubikmeter olja

Oljebältet befann sig vid 14-tiden runt 30 kilometer utanför gotländska västkusten, söderut i höjd med Ölands norra udde och norrut i höjd med Gotska Sandön.

Bältet uppgavs vara totalt runt 97 kilometer långt och mellan 10 och 100 meter brett. Bedömningen var då att det handlade om totalt runt 25 kubikmeter olja.

Kustbevakningen hade dock gott hopp om att kunna ta upp stora delar av oljan innan den hunnit driva mot land.

Detta efter att SMHI:s prognoser tytt på svaga vindar – två till sex sekundmeter från sydväst – och svaga havsströmmar fram till och med tisdagen.

Kommer att ligga kvar

– Läget är ganska stabilt. Oljan ligger i stort sett stilla i den här strängen och prognoserna säger att oljebältet kommer att ligga kvar, säger Lars Mattsson, räddningsledare vid Kustbevakningens regionledningscentral i Nacka Strand i Stockholm.

TT: Hur mycket av oljan hoppas ni kunna ta upp i kväll och i natt?

– Det är svårt att säga. Om oljan är utblandad med någon form av kemikalier är det svårare att ta upp oljan. Men vi hoppas att det ska gå bra, tack vare det gynnsamma vädret, säger Lars Mattsson.

Oklart vem som ligger bakom

Ännu finns dock risken att nya rörelser i strömmar och vind får oljesjok att driva mot land, påpekar Mattsson, som beskriver utsläppet som ett ”mindre utsläpp” i jämförelse med större olyckor som exempelvis fartyget Fu Shan Hais förlisning utanför Bornholm år 2003.

– Men det är alltid allvarligt att släppa ut olja i havet, speciellt i Östersjön som är så känsligt, säger han.

Oljebältet upptäcktes under en rutinflygning vid klockan 9 på måndagen.

På måndagen var det oklart vilket fartyg som ligger bakom utsläppet. Två så kallade oljeprovtagningsbojar släpptes ner i området från flygplan och bärgades senare. Prover från bojarna ska analyseras och senare jämföras med oljan i fartyg som rört sig i området under den aktuella tiden.

Petter Forslund/TT