HD granskar Åke Greens homopredikan

Homohetsande predikan friades i hovrätten - RÅ vill ha fallet prövat

NYHETER

Det blir rättslig prövning på högsta nivå av den friande hovrättsdomen mot pingstpastor Åke Green för hets mot folkgrupp efter kränkande uttalanden om homosexuella.

Foto: Maths Bogren
Åke Green var glad när han friades i hovrätten i februari i år.

Högsta domstolen (HD) meddelade sitt prövningsbeslut på måndagen. Riksåklagaren (RÅ) begärde en prövning för att få ett vägledande beslut från HD.

Ett sådant behövs för att kunna dra en gräns mellan förbudet mot kränkande uttalanden och värnandet om yttrandefrihet och religionsfrihet, anser RÅ.

Fälldes i tingsrätten?

Pingstpastor Åke Green dömdes förra sommaren av Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Han hade då gjort uttalanden om homosexuella i en predikan i Borgholm under sommaren 2003.

Enligt RÅ var Greens uttalanden såväl osakliga som djupt kränkande när han direkt eller indirekt påstod att homosexualitet är en sexuell abnormitet som kan liknas vid en cancersvulst på samhällskroppen.

Åke Green själv har hänvisat till bibeltexter.

?friades i hovrätten

Tingsrättsdomen överklagades till Göta hovrätt där åklagaren ville se ett längre fängelsestraff dömas ut, medan pastor Green ville bli frikänd.

Hovrätten meddelade friande dom i januari i år.

Handläggaren vid Högsta domstolen säger till TT att det troligen inte hålls någon huvudförhandling före sommaren.

Väntat, enligt advokaten

Enligt pastor Greens försvarsadvokat Percy Bratt var det ganska förväntat att HD skulle meddela prövningstillstånd eftersom målet har stort principiellt intresse och prejudikatsintresse.

– Det är det första mål där man prövar gränserna för yttrandefrihet när det gäller utvidgningen av hets mot folkgrupp-paragrafen avseende hets mot homosexuella. Det är frågan om uttalanden som anknyter till Bibelns moralsyn i de här frågorna och avvägningen mellan religions- och yttrandefriheten och de skyddsintressen som ligger bakom hetsparagrafen, säger Percy Bratt till TT.

Tror att domen står sig

Att det handlar om två motstående intressen där det finns ett stort principiellt intresse att se hur avgränsningen av den här hets mot folkgrupp-bestämmelsen ska se ut, är det ingen tvekan om, anser han.

Percy Bratt säger att försvarets och Åke Greens inställning är att hovrättens friande dom var välavvägd och bör stå sig också i Högsta domstolen.

Ett rättsligt vakuum

– Hade inte HD prövat detta så skulle vi ha fått en alldeles för stor osäkerhet kring frågan om yttrandefrihetens och religionsfrihetens gränser i förhållande till hets mot folkgrupp-bestämmelsen om homosexuella, säger överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö som ansvarar för hatbrott i den nya åklagarorganisationen.

Enligt Alhem hade det bildats ett slags rättsligt vakuum med en väldigt bestämd och fällande tingsrättsdom och en lika bestämd och friande dom i hovrätten.

– När olika lagar står emot varandra så är det viktigt att veta var gränslinjen går. Det finns ett påtagligt behov av ett vägledande avgörande i HD, säger Alhem.

Tidigare artiklar:

TT

ARTIKELN HANDLAR OM