Vårdgarantin haltar fram

Patienter får fortsätta att köa - landstingen klarar inte kraven

1 av 2 | Foto: GUNNAR SEIJBOLD
offer för vårdköerna Statsminister Göran Persson har egen erfarenhet hur det är att stå i en vårdkö. Förra året opererade han höftleden. Genomsnittlig väntetid för att få en höftledsoperation 2003 var sex månader.
NYHETER

Tusentals patienter drabbas när vårdgarantin försenas.

Bara vart tredje landsting räknar med att klara kraven på behandling inom tre månader redan i höst.

Vårdköerna ska bort med hjälp av en nationell vårdgaranti som införs den 1 november i år. Ingen patient ska därefter behöva vänta på behandling mer än 90 dagar.

Men Aftonbladets rundringning till landets 21 landsting visar att tusentals patienter kommer att få fortsätta att vänta.

Majoriteten av landstingen, två av tre, räknar kallt med att misslyckas direkt från start.

Längst kö till gråstarr

-Vi är ett litet och sårbart landsting. Sånt som vakanser på läkartjänster kan ställa till stora problem. Men vi räknar med att komma till rätta med problemen under 2006, säger Sven-Åke Gustafsson, landstingsråd (s) i Kronoberg.

Alla landsting arbetar febrilt med frågan just nu. Verksamheter ses över och särskilda satsningar för att komma till rätta med vårdköerna görs.

Norrbotten satsar till exempel 60 miljoner kronor på ett operationscentrum i Piteå för att klara de många knä- och höftoperationerna.

-Det kommer att göra att vi kommer i kapp vid den här tiden nästa år, säger Kenth Ögren, landstingsråd (s).

Över hela landet är köerna längst till operation av gråstarr, utprovning av hörapparater samt höft- och knäplastik.

Läkare saknas

Men det är inte bara många patienter som ställer till problem för landstingen. Också avsaknad av specialistläkare och andra kompetenser har betydelse.

Åtta landsting utgår från att de ska klara vårdgarantin. Det är Stockholm, Kalmar, Gotland, Västernorrland, Blekinge, Gävleborg och Uppsala.

-Vi räknar med att kunna sätta in extra resurser genom tilläggsbeställningar och därmed klara garantin, säger Inger Ros (s), landstingsråd i Stockholm.

Väntan blir dyr

Lars Isaksson, Landstingsförbundets ordförande, undertecknade beslutet om en vårdgaranti tillsammans med vårdminister Ylva Johansson.

Att så många landsting räknar med att bryta mot överenskommelsen direkt från start gör honom upprörd.

-Målsättningen måste vara att klara detta. Långa väntetider för patienterna kostar också pengar i form av läkemedel, hemtjänst, färdtjänst och sjukskrivningar, säger Isaksson.

-Det kan vara knepigt för landstingen. Klarar man det inte själv kan man erbjuda vård i annat landsting.

Alla ska få behandling inom 90 dagar

Vårdgarantin ska kapa de långa köerna.

Landstingen som inte klarar garantin

Anette Holmqvist