Domare i HD åtalas för sexköp

Kan få sparken om han fälls

NYHETER

Domaren i Högsta domstolen som misstänks för sexköp kommer sannolikt att åtalas.

Om han fälls mister han jobbet.

Det blir hans egna kollegor som ger honom sparken.

I slutet av nästa vecka tar åklagare Guntra Åhlund beslut om det blir ett åtal.

Om domaren fälls för sexköpet blir han den förste i historien som får sparken från HD.

16 domare

Inom andra statliga myndigheter finns personalansvarsnämnder och det finns även Statens ansvarsnämnd som prövar olika disciplinbrott som begåtts av statligt anställda.

Men domare i Högsta domstolen – det finns bara 16 – har en i grundlagen särskilt stark ställning som säger att det bara är just Högsta domstolen som kan besluta om de ska få sparken.

”Det bara är så”

Unto Komujärvi, kanslichef på HD, säger att processen måste ses som en vanlig arbetsrättstvist.

Men finns det inte risk för jäv – det finns ju inte många justitieråd?

–Ja, men det förekommer ju i andra sammanhang. Systemet är ju sådant att man inte har möjlighet att låna in andra, ojäviga, för att döma.

– Det bara är så.

– Och det är helt riktigt som du säger – det är ledamöterna här som ska pröva om en medlem ska avskedas.

Har det hänt någon gång tidigare?

–Nej, inte vad jag känner till.

Detta har hänt

Leif Kasvi