Sjuksköterska fälld för bebis död

Straffet skärptes i hovrätten – facket beklagar domen

NYHETER

Göta hovrätt skärper straffet för den sjuksköterska som anklagats för att en bebis dog efter en feldosering av medicin.

I Kalmar tingsrätt dömdes sköterskan i december 2003 till villkorlig dom för vållande till annans död, hovrätten lade på tisdagen till 50 dagsböter.

Straffskärpningen var enligt chefsåklagare Carina Maxsons yrkan.

Tio gånger högre dos

Målet handlar om att sköterskan av misstag gav ett spädbarn tio gånger för hög dos av ett kramplösande medel. Barnet dog och sköterskan dömdes till villkorlig dom i Kalmar tingsrätt.

När kvinnan vände sig till Göta hovrätt för att bli friad menade hon att hon inte varit oaktsam i lagens mening utan att det snarare var brister i sjukhusets rutiner som mynnade ut i den tragiska händelsen.

”Riskerar en tystare vård”

Via sin advokat var hon också kritisk mot det faktum att en förundersökning startades utan att Socialstyrelsen först fått möjlighet att utreda vad som skett och sjukhusets rutiner innan fokus riktades mot henne.

Domen är väldigt tråkig, tycker Vårdförbundets jurist Carita Fallström, eftersom den skickar en signal till vårdanställda om att åtal och straff kan bli vanligare för den som gör ett misstag i sitt arbete.

– Den är tråkig också med tanke på patientsäkerheten eftersom vi riskerar att få en tystare vård där man inte talar om fel och brister, utan är rädd för att bli polisanmäld och åtalad för brott, säger hon till TT.

TT