Trängsel kring tåg för maktskifte

Borgerliga alliansen på tvådagarsturné i landet

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX
Så här glada var Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Maud Olofsson och Göran Hägglund då de poserade framför bilderna av sig själva på sitt turnétåg vid stoppet i Västerås. Alliansen besökte bl a ICA:s stämma och universitetet i Västerås.
NYHETER

Fotografer, journalister och partiarbetare svärmade kring de fyra borgerliga partiledarna under första dagen på deras svenska tågturné

Nyheten för dagen var ett förslag om valfrihet för alla inom hemtjänsten.

Under två dagar åker Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Lars Leijonborg (fp) och Göran Hägglund (kd) mellan Stockholm och Göteborg.

- Jag hoppas att den här turnén liksom annat vi gör leder till en gradvis fördjupning av det borgerliga samarbetet. Det handlar om att de fyra partier ska närma sig varandra för att ta regeringsmakten tillsammans. Att vi gör det så långt före valet kommer att ge oss trygghet tillsammans, sade Fredrik Reinfeldt när han stod på perrongen på Stockholms central.

Inte helt oväntat presenterade de fyra partiledarna ett gemensamt förslag som inledning på resan: valfrihet inom hemtjänsten.

Välja hjälp

Förslaget har tidigare drivits och genomförts i flera borgerligt styrda kommuner men nu ska det bli lättare för alla äldre som vill välja vem som ska komma hem och hjälpa dem i hemmet.

- Hur tycker vi att välfärd och omsorg ska se ut framöver? Vi tycker att den ska vara mer individuellt anpassad. Politiken ska ge dig möjlighet att göra fria val, sade Maud Olofsson.

Finansiering ska liksom i dag vara gemensam och det fria valet exempelvis omfatta permanentboende, korttidsboende eller den service som de äldre får i sina hem.

I det borgerliga förslaget hänvisas till system i Danmark och Finland där det exempelvis finns servicecheckar med vilka den enskilde kan betala den som utför hemtjänsten eller system där den enskilde får välja mellan godkända utförare som får en ersättning som kommunen bestämt i förväg.

- Personalen får fler arbetsgivare att välja mellan och kan också starta eget, sade Göran Hägglund.

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson är inte kritisk till ökad valfrihet i sig, men däremot till att de borgerliga ser konkurrensen som ett sätt skära kostnaderna.

- Det är behoven som ska avgöra. Den som behöver vård och omsorg ska kunna påverka hur de får den. Men gamla och sjuka ska inte tvingas bli kunder, sade Ylva Johansson i en kommentar.

Detaljerna återstår

Under tisdagen vimlade borgerliga partimedarbetare i Västerås och Uppsala, alla iklädda orangea tröjor med texten Allians för Sverige.

Vid besöken på högskolorna fick partiledarna en rad allmänpolitiska frågor och den gemensamma linjen var tydlig: det är mer arbete som gäller och färre arbetslösa. Gärna genom sänkta skatter och satsningar på företagsklimatet. Men detaljerna i förslagen undvek partiledarna då de svarade för hela gruppen och många detaljer fortfarande återstår att enas kring.

Men det oroade inte Lars Leijonborg:

- Vi kan inte börja med att först lösa alla problem och sedan åka på kampanj.

Mats Eriksson/TT