Organiserad brottslighet i allt mindre samhällen

Rikskriminalen: Finns över hela Sverige söder om Dalälven

NYHETER

Den organiserade brottsligheten i Sverige kryper nedåt i åldrarna och sprids över landet till allt mindre samhällen.

– Organiserad brottslighet är inte längre ett storstadsfenomen. Den har smugit sig in i samhället och förekommer nu över hela Sverige söder om Dalälven, säger Thord Modin på Rikskriminalens analysenhet.

Spridningen beror bland annat på att kriminella mc-gäng har etablerat sig på landsorten. Men även handel med kvinnor blir allt vanligare, också i mindre städer, visar Rikskriminalens årliga rapport om organiserad brottslighet.

Trots den geografiska utbredningen är storstädernas förorter fortfarande värst drabbade. Kriminaliteten blir allt grövre och i Göteborg och Malmö förekommer 13-åringar i våldsamma ungdomsgäng som sysslar med personrån och stölder i organiserad form.

Omoderna organisationer

Hierarkiska, maffialiknande organisationer har blivit omoderna, förklarar Thord Modin.

– Nu för tiden jobbar den organiserade brottsligheten i löst sammansatta nätverk med grupperingar som ofta har kontakter med varandra.

Det finns grupperingar som är specialiserade på exempelvis smuggling, men de flesta ägnar sig åt kriminalitet i många olika former. Majoriteten består av svenska medborgare, men nästan alla har internationell anknytning. Etniskt sammansatta grupperingar domineras enligt polisen främst av personer från Öst- och Centraleuropa.

Särskilt oroande är ökningen av brottslighet som hotar samhällets rättssystem. Fängelsegäng och mc-gängens supporterggäng pekas ut mest aktiva när det gäller hot och attentat mot poliser och tulltjänstemän. Allt oftare förekommer också utpressning där företagare tvingas betala för ”beskydd” och för påhittade eller verkliga skulder.

Svart arbetskraft

Polisen har noterat att personer från brottsliga nätverk gärna vill äga eller kontrollera restauranger. Det ger tillfälle till skattebrott och försäljning för insmugglad narkotika, sprit och cigaretter. Det största problemet när det gäller organiserad ekonomisk brottslighet uppges dock vara förmedling av svart arbetskraft, främst inom byggbranschen.

En detaljerad, hemligstämplad version av Rikskriminalens rapport om organiserad brottslighet kommer att sändas till EU:s polissamarbete och användas i den gränsöverskridande brottsbekämpningen.

Staffan Olsson/TT