Brand på Sundsvalls sjukhus

Sexton sängar släpades ut på gården

NYHETER

Sundsvalls sjukhus började brinna på torsdagseftermiddagen.

Brandmän från tre räddningskårer bekämpade elden som startade i sjukhusets källare.

Branden släcktes vid 15-tiden.

Först trodde brandkåren att det kunde brinna på flera ställen i källaren eftersom rökutvecklingen var så kraftig men de är nu säkra på att så inte är fallet.

– Det är bara litet rök kvar som vi håller på att ventilera ut, sade Åke Lundström på räddningstjänsten i Sundsvall till Sundsvalls Tidnings nätupplaga.

Sjukhusets infektionsklinik och en medicinklinik evakuerades. Klinikerna ligger i markplanet och patientsängarna drogs ut på gården, enligt uppgift från sjukhuset. Eftersom det var varmt och soligt i Sundsvall fick patienterna spendera ett par timmar i sängarna ute på gården.

Orsaken till branden är ännu okänd. Kort efter det första automatiska brandlarmet hördes en explosion från källaren.

Karin Lindblom, Karl Thor