Jordskalv skakade Sumatra

Människor flydde i panik upp i bergen

NYHETER

En kraftig jordbävning skakade delar av Sumatra på lördagen.

Folk flydde i panik från sina hem, men inga stora skador har hittills rapporterats.

Enligt experter finns ingen risk för en ny tsunami.

En jordbävning som uppmättes till 6,9 på Richterskalan skakade delar av den indonesiska ön Sumatra på lördagen, men det kom inga rapporter om skador.

På ön Nias utanför Sumatras kust, där omkring 900 människor omkom i skalvet den 28 mars, vållade det nya skalvet panik och folk flydde hals över huvud från sina hem. En av öns polischefer sade att inga hus hade rasat men att de som klarade det förra skalvet hade blivit ännu lite ostadigare.

En indonesisk meteorolog konstaterade att skalvet skedde långt under havsbotten och att risken för en tsunami genast kunde avskrivas.

Svenska Räddningsverket har ett 20-tal personer på plats i området efter de båda tidigare jätteskalven i december och mars, men alla rapporterades vara välbehållna.

Jordbävningen kändes också på flera håll i grannlandet Malaysia.

aftonbladet.se/TT-AFP