Läkarna kämpade i tolv timmar - förgäves

NYHETER

Överläkare Göran Wallin var den kirurg som ledde arbetet med att rädda Anna Lindhs liv på Karolinska sjukhuset.

Hon hade attackerats med elva knivhugg som bland annat orsakat svåra skador på levern.

Foto: SCANPIX
Överläkare Göran Wallin ledde arbetet med att försöka rädda Anna Lindh.

I mer än tolv timmar kämpade läkarna med att bland annat stoppa de ymniga blödningarna. Under tiden gick det åt 45 påsar blod, ungefär det tiodubbla jämfört med vad en vuxen människa har i kroppen.

Punkterad lungsäck

Dessutom var en lungsäck punkterad.

Sammanlagt deltog ett 50-tal läkare och sköterskor i arbetet.

Ambulanspersonalen har berättat hur de blev sinkade på platsen innan de kunde komma fram till Anna Lindh.

Frågan är om utgången kunnat bli en annan om hon kunnat tas om hand direkt när ambulanspersonalen anlänt.

"Ju förr desto bättre"

Göran Wallin vill i dag inte svara på några frågor om hur viktiga de första minuterna är i ett sådant här fall:

-Just i det här fallet är jag inte beredd att diskutera det överhuvudtaget. Det är nummer ett.

-Nummer två är att frågan inte går att besvara, för det finns inget generellt svar.

Det enda generella är att patienten ska in så fort som möjligt till sjukhuset?

-Det är alltid så. Ju förr desto bättre. Rätt är alltid bättre än fel. Det är självklart.

Anders Johansson