Hjärtläkare vill testa alla ungdomar från tolv år

NYHETER

Plötslig hjärtdöd är alltför vanligt bland unga idrottare.

- I praktiken är det ungefär samma förlopp som vid en hjärtinfarkt, säger läkaren Bo Berglund.

Europeiska hjärtläkarsällskapet kräver nu att alla tävlande ungdomar från tolv års ålder ska hjärttestas.

De flesta dödsfall där unga idrottare plötsligt avlider under träning eller match beror på någon typ av hjärtrelaterad sjukdom.

Den heter hypertrof kardiomyopati och innebär att hjärtat plötsligt rusar. Till slut förmår det inte pumpa blod.

-I praktiken är det ungefär samma förlopp som vid en hjärtinfarkt, säger Bo Berglund.

Han är hjärtläkare vid Karolinska sjukhuset samt chefsläkare på Sveriges olympiska kommitté.

Vanligare bland pojkar

Ungefär 1,3 pojkar av hundratusen drabbas av sjukdomen. Bland flickorna är det 0,4-0,5 av hundratusen.

-De här hjärtmuskelsjukdomarna är vanligare bland pojkar. Ingen vet varför, säger Bo Berglund.

Enligt honom behöver dödsfallen inte ha med idrott att göra. Det är lika vanligt, eller vanligare, att sjukdomen inträffar under vila.

Trots det kräver det europeiska hjärtläkarsällskapet att alla tävlingsaktiva ungdomar från 12 års ålder genomgår en så kallad hjärtscreening, en undersökning där man letar efter tecken på hjärtsjukdomar.

Detta krav stöds av Kurt Andersson, hjärtspecialist vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och idrottsläkare på Svenska handbollsförbundet.

Hälften undviks

-I Italien har de länge screenat alla idrottande ungdomar. Enligt deras forskning undviker de därmed ungefär hälften av dödsfallen bland unga idrottare, säger han.

Båda läkarna understryker att gårdagens dödsfall inte behöver ha något med hjärtsjukdomar att göra. Det finns flera andra tänkbara anledningar till att en ung människa plötsligt dör.

Tecknen du ska se upp med

Olle Castelius

ARTIKELN HANDLAR OM