Helgdag på helgen - då tjänar Sverige 10 miljarder

NYHETER

Nationaldagen blir ett klipp för den svenska ekonomin - men först 2009.

Då infaller den 6 juni på en lördag.

Vi förlorar en helgdag. Och Sverige tjänar 10 miljarder kronor.

I dag arbetar svenska folket på annandag pingst för första gången. I alla fall de flesta. I gengäld blir vi lediga måndagen den 6 juni.

"Jobba en extra dag"

-Det innebär självklart en skillnad för folk. Vissa år får man jobba en dag extra. Före förändringen inföll annandag pingst alltid en måndag, och ledigheten var säkrad, säger Ylva Yngveson, privatekonom på Föreningssparbanken.

I genomsnitt arbetar svensken 220 dagar varje år. Den svenska ekonomin spås vinna på kalenderkorrigeringen, men först om fem år, år 2009. Då infaller nationaldagen på en lördag.

Landets BNP ökar

-Ekonomin kan komma att tjäna på att nationaldagen blir en röd dag. Den infaller inte alltid på en arbetsdag och landets ekonomi blir då inte lidande, säger Fabian Wallen, nationalekonom på Svenskt näringsliv.

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökar med 10 miljarder kronor när nationaldagen firas på en lördag eller söndag, enligt Wallen.

Sofia Strandberg

ARTIKELN HANDLAR OM