Riksidrottsförbundet säger nej till hjärttester

"Vårt ansvar är att informera"

NYHETER

Det vore fel metod att låta screena alla ungdomar som är med i någon idrottsförening för att förhindra fall av plötslig hjärtdöd, anser Riksidrottsförbundet.

– Idrottsrörelsen är frivillig, dit medlemmar söker sig av egen fri vilja. Vi kan inte ta den enskildes ansvar för sin egen hälsa, säger Ingemar Ericson i styrelsen för Riksidrottsförbundet.

Riktlinjer om att screena alla barn och ungdomar i idrottsrörelsen är inte realistiska av flera skäl, anser han. Dels har inte sjukvården de resurser som behövs, dels är det oklart vem som skulle bära det ekonomiska ansvaret.

Informera

– Vårt ansvar är att informera om riskerna för plötslig hjärtdöd och andra sjukdomstillstånd. Vi vet att det finns vissa symptom som man måste vara uppmärksam på och de måste vi informera ut till alla föräldrar, säger Ericson.

I andra länder, som Italien, ser man annorlunda på det här och screenar idrottsungdomar?

– Ja, men strukturen i idrottsrörelsen ser annorlunda ut där än här. Dessutom har Italien många gånger fler kardiologer – hjärtspecialister – än vi.

I riksidrottsförbundet arbetar sedan flera månader en arbetsgrupp med att ta fram rekommendationer i syfte att förebygga plötsliga dödsfall.

Screening

Robert Triches