"Viktigt arbeta förebyggande med ungdomar"

Läs hela chattet med Thomas Bodström

NYHETER

Marilyn säger: Jag är uppväxt i Paris "bråkiga" förort, jag ser nu Stockholms förort vara på väg åt samma håll. Tar ni lärdom om andra länders stora städers problem?

Thomas Bodström säger: Ja, i EU finns bland annat diskussioner kring ungdomsbrottslighet. En av fördelarna med samarbetet är naturligtvis att man kan dra lärdom av andras erfarenheter. Det gör också att att vi kan sätta in snabbare åtgärder i Sverige.

Pelle säger: Vem har ansvaret om en 15-åring slåss på stan?

Thomas Bodström säger: Ansvaret för brottet finns hos den som utövar det när man är straffmyndig - vilket man är vid 15 års ålder. Däremot finns det alltid ett ansvar hos föräldrar, och i vissa sammanhang samhället, för att se till att ungdomar inte hamnar i kriminalitet.

cliff säger: Är det vanligt att gärningsmännen är okända för den drabbade? Hur mycket av gatuvåldet är gängrelaterat?

Thomas Bodström säger: När det gäller gatuvåld är det vanligare att gärningsman och offer inte känner varandra. Oftast uppstår konflikterna på och kring krogarna. En klar majoritet av gärningsmännen är alkoholpåverkade, men också en stor del av offren. Det är därför viktigt att också arbeta förebyggande med ungdomar och alkohol. Det är inte så vanligt att gärningsmannen är helt ensam, däremot så kan det vara allt från två stycken till större gäng som drabbar samman. Ungdomar söker sig också till gängbildningar för att få trygghet.

LATINO säger: Tycker inte du att efter att det stängdes så många fritidsgårdar så har våldet ökat något dramatisk? All fler unga rånar och slår ner folk eftersom de inte hittar andra medel eller saker att göra när de är lediga.

Thomas Bodström säger: Hej Latino. jag tycker att det är viktigt att ungdomar har meningsfull fritid som t.ex. fritidsgårdar. Det är också viktigt att kommunerna satsar på bra aktiviteter för ungdomar som inte har åldern inne att komma in på restauranger eller diskotek. Men det kan förstås aldrig ursäktas att ta till våld för att en fritidsgård har stängt. Det ska inte ett brottsoffer behöva stå till svars för.

polisstudent säger: Hur tycker du att vi ska förebygga brott? Är fler poliser på gatorna ett alternativ?

Thomas Bodström säger: Det är förstås viktigt att vi fortsätter att se till så vi får fler poliser. Vi har också 1200 poliser fler än vi hade för fem år sedan. Men det är minst lika viktigt att poliser arbetar de tider som bäst behövs. T.ex. fredags- och lördagskvällar. Det är då en stor del av våldsbrotten sker och en synlig polis kan då vara direkt orsak till att en konflikt inte uppstår. Lycka till med jobbet!

Orolig Mamma säger: Min son och min make vågar inte gå på fotbollsmatcher längre. Vad gör ni i regeringen för att stävja våldet i samband med liknande evenemang förrutom att skicka ut polis där brotten inte begås.

Thomas Bodström säger: Vi har precis fått igenom ett förslag i riksdagen som handlar om att personer som tar sig in på en arena som de är utestängda från ska kunna dömas i domstol till böter eller sex månaders fängelse. Den nya lagen gäller från 1 juli i år. Det är någonting som fått stor uppskattning av idrottsrörelsen. Även om det fortfarande kan uppstå bråk vid någon fotbollsmatch så har polisen ändå lyckats stävja bråken på ett helt annat sätt än för 10-15 år sedan. Jag hoppas verkligen att din man, din son och kanske även du själv kan gå på fotboll. Att gå på fotboll är det näst bästa som finns - efter att spela själv.

rackare säger: Har du funderat på New York modellen, dvs ganska stränga och omedelbara straff för unga förstagångsförbrytare? Det tycks ju ha fungerat väldigt bra i New York bl.a.

Thomas Bodström säger: Du talar om Comtstat-modellen. När jag besökte New York i höstas träffade jag bland annat de ansvariga för modellen. Det här handlar alltså om att kunna mäta resultat ner på individnivå när det gäller poliser. Vi vet att det finns stora skillnader när det gäller effektivitet mellan olika poliser i Sverige. För att kunna mäta den effektiviteten bättra arbetar vi med en resultatmodell där man bättre ska få kunskap om det. Detta är faktiskt delvis inspirerat av Comstat-modellen.

nalle säger: Är personer med invandrarbakgrund överrepresenterade bland våldsbrottslingar? Och vad ska ni i så fall göra för att få bukt på det?

Thomas Bodström säger: Det finns en viss form av överrepresentation bland vissa brott när det gäller invandrare. Det här är också någonting som Brottsförebyggande Rådet studerar närmare och kommer redovisa inom kort. För mig är det viktigt att understryka att det handlar om sociala orsaker i första hand. Där kan vi också se att förutsättningarna är annorluda för människor som har en annan etnisk bakgrund.

Henrik säger: Thomas, du sade i Agenda i Söndags att brottsligheten bäst kan förstås genom ett socialt perspektiv. Vad gör regeringen exemeplvis för att förbättra förhållandena i våra största problemförorter?

Thomas Bodström säger: Henrik! Det var synd att du såg Agenda för jag tycker själv att jag gjorde en riktigt usel insats. Jag blev provocerad och lyckades inte förklara det vi gör när det gäller ungdomar som hamnar i brottslighet. Det handlar utöver om ett nytt påföljdsystem för unga att se till så att kommuner och skolan tidigare griper in när ungdomar hamanr snett. Detta är särskilt viktigt i områden där det bor många människor som har sämre sociala förutsättningar. Polisen och socialtjänsten måste också samarbeta bättre - när det fungerar ser vi omedelbart resultat.

Anna S säger: Hur kommer det sig att hockeyspelare som slåss med bara kytnävarna i våra tv rutor inte omedelbart hämtas av polisen och ställs inför rätta? Gäller inte Svensk lag på idrottsarenorna?

Thomas Bodström säger: Anna, du har alldeles rätt. Självklart gäller också våra lagar inne på idrottsarenorna. När det gäller idrott så finns det principer om att man får tåla saker som man inte behöver göra utanför. Det har också förekommit att t.ex. hockeyspelare åtalats för misshandel. Rent juridiskt är det ingen tvekan om att det skulle kunna gälla betydligt flera fall. Det är också en omöjligt pedagogisk uppgift att förklara för våra barn och ungdomar som spelar hockey att man inte får slåss när deras idoler gör det.

mahsa säger: finns det någon möjlighet tror du att man skulle kunna tillåta ett mildare vapen (typ. pepparsprej eller elpistol) om den är konstruerad så att användnigen och användaren registreras i vapnet! Så kvinnor och andra utsatta personer kan få dessa distribuerade av polisen? Funderar på att utvecka en sådan...

Thomas Bodström säger: Hej Masha. Det finns faktiskt redan möjlighet för vissa kvinnor att få pepparsprej från polisen för att skydda sig. Det är viktigt att hitta rätt balans när det gäller medborgares möjlighet att försvara sig.

Isabella säger: Vad kan vanliga medborgare göra för att sätta stopp för våldet?

Thomas Bodström säger: Isabella, det finns väldigt mycket som man kan göra. För det första kan vuxna engagera sig mycket mer än idag. Det verkar som det ibland är lättare att få vuxna att delta i vaktscheman för båtklubbar istället för föräldravandringar bland sina tonåringar på helgerna. Vi måste också inse att vuxnas trygghet innebär ofta ljusa platser, klotterfri miljö och uniformerad personal. Även om jag också anser att vi ska ha fler poliser så är många ungdomars trygghet att vara många tillsammans - något som många vuxna anser är något skrämmande. Vi måste inse att vi också måste förebygga det här på ungdomars villkor. Lugna gatan är ett projekt som borde spridas till fler städer. Destruktiva krafter kan påfallande ofta vändas till något konstruktivt.

Thomas Bodström säger: Tack till alla ni som frågat och hoppas att ni som inte kommit fram får chansen att göra det vid annat tillfälle. Ha det bra! Thomas

ARTIKELN HANDLAR OM