SSU tappar var tredje medlem

9 000 ville inte vara kvar efter uppgifter om fusk

NYHETER

SSU har efter en kontrollräkning strukit var tredje medlem ur sina medlemsregister. Men flera personer TT talat med befarar att det fortfarande finns luft i siffrorna.

Samtidigt inleddes en förundersökning mot SSU Kronoberg för fusk med medlemssiffror.

Efter avslöjanden om fusk med medlemssiffror skickade SSU-ledningen ut ett brev till alla medlemmar. De som inte ville vara med uppmanades att höra av sig. Svaren strömmade först in, men har nu börjat sina.

En sammanställning av svaren visar att antalet SSU-medlemmar måste revideras ned från 29171 till 19757.

– Jag tycker att det är väldigt tråkigt att drygt 9000 säger att de vill lämna SSU, säger förbundssekreterare Sara Heelge Vikmång.

Eftersom brevet varit så omskrivet tror hon att de nya siffrorna är korrekta.

Förundersökning

Samtidigt inledde chefsåklagare Christer Johansson i Växjö en förundersökning om misstänkt registerfusk hos SSU Kronoberg, rapporterar TV4 Sydost. SSU vill inte kommentera denna utveckling, varken från förbundsledningens sida eller på lokal nivå.

– Det hade jag ingen aning om. Det kommer lite som en chock, säger Johanna Storbjörk, distriktsordförande för SSU Kronoberg.

– Jag tror att jag väntar med att kommentera det tills jag vet mer, tillägger hon.

I närliggande Kalmar, ett av de distrikt där fusket avslöjades, faller antalet medlemmar från 1660 till 989 enligt onsdagens nya medlemssiffror. Men distriktets egna undersökningar visar att antalet betalande medlemmar de senaste åren har pendlat mellan 115 och 140.

– Det är omöjligt att säga var vi landar när året är slut men jag tror inte att vi kommer upp till 989, säger distriktets ombudsman Pierre Nilsson.

Påverkar inte makten

Även Jens Lundberg, ordförande i Stockholm, tror att ”det är några tusen till som ska strykas”.

– Det återstår en hel del, säger han.

En orsak till SSU:s uppblåsta siffror har, förutom ökade offentliga bidrag, varit kampen mellan vänster- och högerfalangerna inom förbundet. Heelge Vikmång tror inte att de nya siffrorna påverkar maktförhållandena då alla distrikt har drabbats. Ombuden till kongressen i augusti, som ska avgöra förbundets framtid och utse en ny ledning, har valts utifrån de gamla siffrorna.

SSU:s reviderade siffror påverkar inte heller Ungdomsstyrelsens analys av medlemssiffror och de bidrag som förbundet har fått. Revisionen rör dagens medlemsantal, medan Ungdomsstyrelsens analys utgår från läget den 31 december 2003.

Parallellt med granskningen av SSU granskar Ungdomsstyrelsen Ung Vänsters medlemssiffror och antal lokalföreningar. Förbunden får bidrag för båda kategorierna.

Men Ung Vänster vill inte lämna ut verksamhetsberättelser eftersom det skulle avslöja enskilda personers politiska uppfattning.

Ungdomsstyrelsen beslutar nästa vecka hur den ska gå vidare.

Fakta/ SSU-medlemmar

Antalet medlemmar i SSU har minskat från 29171 till 19757 personer. I Norrbotten har medlemsantalet nästan halverats från 2389 till 1267 (-47,0 procent).

Mats Eriksson/TT , Lillemor Idling/TT

ARTIKELN HANDLAR OM