”Våldet är ett folkhälsoproblem”

Misshandelsfallen har fördubblats

NYHETER

Gatuvåldet ökar.

Det sker i allt lägre åldrar och förövarna attackerar ofta i grupp.

–?Det är ett folkhälsoproblem, säger Sören Carlsson Sanz på Södersjukhusets antivåldsgrupp.

Jerzy Sarnecki.

Antalet polisanmälda misshandelsfall har tredubblats på två decennier.

Det gäller både Stockholm och hela landet.

Mörkertalet – alla de som inte anmäler – hamnar inte i polisens statistik.

Men till sjukhuset kommer de.

Det vet chefen för akuten på Södersjukhuset, Sören Carlsson Sanz, som också ingår i sjukhusets antivåldsgrupp.

Går ner i åldrarna

De för statistik över våldet – månad för månad.

–?Gatuvåldet ökar för varje år. Och det går hela tiden går ner i åldrarna.

Han pekar på att våldet i Stockholm sker i allt yngre åldrar och att det oftare sker i grupp.

”Fegare gärningsmän”

–?Gärningsmännen har blivit fegare. Det visar sig genom att tillhyggen har blivit vanligare och att det ofta är flera gärningsmän som ger sig på ett offer.

Men experterna är oeniga om hur stor ökningen är på senare tid. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, pratar om en ”svag ökning”.

–?Det finns en ökning av antalet polisanmälda misshandelsfall. Men det här är svåra saker att bedöma, det kan röra sig om en ökad benägenhet att anmäla.

–?Det dödliga våldet har fördubblats sedan 1960-talet men har hållit sig ganska konstant på senare tid, säger Jerzy Sarnecki.

Läs mer:

Claes Petersson

ARTIKELN HANDLAR OM