Räkna med marginaler

- men villor blir billigare om räntan går upp

NYHETER

Räntan sjunker sannolikt inte mer - men den höjs troligen nästa år.

Två procentenheters höjning är absolut minsta marginalen för den som tänker passa på och ta lån.

Det tror Annika Winsth, ränteanalytiker på Nordea. Här är hennes räntechatt med läsarna.

Annika Winsth säger: Hej. Annika här och svarar på frågor.

inainaina säger: Hej Annika. Varför är räntorna så låga just nu? Är de låga över hela världen eller är Sverige unikt på detta?

Annika Winsth säger: Nej, de är låga över hela världen. Skälet är att det är mycket kapital på marknaden och man väljer att placera på räntemarknaden vilket gör att räntorna faller. I Sverige har vi låg inflation vilket gör att räntorna är extra låga här.

Anna säger: Hej Annika! Vi är letar hus intensivt just nu. Vi har varit och fått lånelöfte hos tre olika banker. Nu gäller det bara att hitta huset! Min fråga gäller om hur det går till när vi har hittat huset, hur ställer man bankerna på ett fint sätt mot varandra så att man kan få så bra ränter som möjligt? Läser i artikeln att tipsen är att binda på 1-2 år nu när räntan är så låg varför inte längre om den nu är så låg? Tack för hjälpen!

/Anna

Annika Winsth säger: Det gäller att presentera det man har för de andra bankerna och se vem som bjuder bäst. Det gäller inte bara att få lägsta räntan - utan också att ha en bra kontaktperson.

Om man vill binda är det ett bra läge att binda på lång sikt. Räntorna är historiskt låga idag.

inainaina säger: Hej Annika. Jag ska lägga om mitt statshypotekslån i juli. Vad rekomenderar du? Rörlig eller bunden?

Annika Winsth säger: Planerar de att binda räntan kan man binda. Om man tycker att det är ok att ligga rörligt kan man göra det ytterligare en tid.

Helena säger: Hej! Tror du en fastighetsbubbla håller på att byggas? När tror du i så fall den spricker? Är det dumt att köpa villa nu? Tacksam för svar!

Annika Winsth säger: Det är väldigt regionalt. Så länge räntorna är låga och efterfrågan finns så stiger priserna. Men när räntorna går upp finns en risk att priserna faller där de stigit. Vi tror inte på någon bubbla, men en sund korrigering efter fler år med starka prisökningar.

säger: Ska skriva om ett lån i november (325000:-) ska jag förtids inlösa eller vänta till november??

Annika Winsth säger: Vänta till november. Lånet är relativt litet.

Kent Karlsson, Sala säger: Finns risk för att det blir lika höga räntor som på 70- och 80-talet, alltså mellan 10-15 procents ränta?

Annika Winsth säger: Nej, vi har en helt annan ekonomi idag, där globalisering, oberoende riksbank och trovärdig inflationspolitik är ett par exempel på att vi inte får de räntenivåerna.

säger: Utifrån dig. Hur tror du ränteläget är om 3 år?

Annika Winsth säger: Vi gör prognoser på två år framåt i tiden. Men normalt i Sverige har vi femåriga konjunkturcirklar. Vilket betyder att räntorna borde vara låga om fem år igen och toppa någon gång däremellan.

säger: Är det låga ränteläget kopplat till den högre inlåningsräntan hos riksgälden?

Annika Winsth säger: Nej det är det inte.

Totte säger: Hej! Jag ska sälja min borätt och gör en reavinst på ca 200 tkr. Vi ska köpa ett radhus med äganderätt. Ska jag satsa hela reavinsten i kontantinsatsen? Bör jag binda eller ha rörligt eller dela upp på både och, tycker du? LÅnet blir på ca 1800-2000tkr.

Annika Winsth säger: Det är alltid bra att ha en marginal beroende på hur er ekonomi ser ut. Marginalerna i hushållets ekonomi får avgöra. Små marginaler - då bör du utnyttja det låga ränteläget. Har du stora marginaler kan du avvakt, men räntorna är historiskt låga.

Nisse säger: Hr många procent tycker Du att man skall "klar" i höjning av ränta på bolånet?

Annika Winsth säger: Man bör klara en ränteuppgång på två procentenheter. Marginalerna i hushållet får avgöra om man behöver mer eller mindre. Är marginalerna små kkan det vara vettigt att amortera.

Martin Karlsson säger: Vad är kostnaden för att lösa in ett lån i förtid. Är det de uteblivna ränteintäkterna banken skulle ha fått? eller någon annan avgift?

Annika Winsth säger: Ja, det är det.

Peter säger: Innebär resonemanget om konjunkturcykler att rådet i nuläget är att binda på fem år för att få omskrivning vid nästa lågränteläge? Snarare än att binda på t ex 2 år idag?

Annika Winsth säger: Femårsräntan är ju låg, men det är ändå en skillnad mot tvåårsräntan - frågan är om man vill betala den försäkringspremien.

säger: Hej. Om man inte vill ha en rörlig ränta utan binda på kortare tid. Vilket är minstriskfyllt 1, 2 eller 3år?/Thomas

Annika Winsth säger: det beror på vad man torr om ränteutvecklingen. Minst risk är det oftast på den kortare sidan. Men det låga historiska läget kan ändå tala för de längre löptiderna.

Johan säger: När är det dags att binda sina nuvarande obundna huslån? Och hur mycket ska man i så fall binda sina lån?

Annika Winsth säger: Hur mycket man ska binda beror på hur stora marginaler man har i ekonomin. Har man goda marginaler kan man avvakta ytterligare en tid och följa riksbankens uttalande. Men i vår prognos ligger att de bundna räntorna stiger framöver.

sophie säger: skulle du rekomendera att köpa hus nu, om man ändå går i tankarna?

Annika Winsth säger: Ja, att köpa hus gör man ju oftast inte av ekonomiska skäl utan familjeskäl. Däremot kan man vara noggrann i beräkningarna av kostnaderna så att man klarar högre räntor. Den största risken är om man tvingas säja till förlust.

Johan säger: Finns det någon bra site på Internet där man kan följa ränteutvecklingen som du vill rekomendera?

Annika Winsth säger: Nordeas sida

Helena säger: Hej! När tror du/analytiker i allmänhet att räntan kommer att stiga igen? Och när den stiger, hur lång tid tar det då innan detta avspeglas i att huspriserna sjunker

?

Annika Winsth säger: Nordeas bedömning är att de höjer någon gång nästa år. Men det finns analytiker som tror att de kommer sänka räntan i sommar. Vi tror att det behövs mer negativ statistik för att de ska sänka. Andra frågan: Det beror på hur mycket den stiger, men relativt snart.

Finanskungen säger: Tror du att räntan kommer att sjunka mer?

Annika Winsth säger: Nordeas bedömning är inte det. Om det inte kommer in mer negativ konjunkturstatistik. Arbetsmarknaden är nyckelfaktor.

Tack för mig, det var trevligt och lycka till med era beslut.