Anticimex: Låt aldrig vattenlåset torka ut

Så undviker du råttinvasion i ditt hem

NYHETER

Råttor tar sig enkelt in i bostäder.

Ju närmare markplan du bor, desto större är risken för ovälkommet besök.

Råttor frodas i avlopp, parker, torra skrymslen och gångsystem i marken. Enligt Jan Jungerstam, biolog på Anticimex, springer råttor överallt där det lämpar sig att bygga bo och föda upp ungar.

Det är inte ovanligt att de tar sig in i bostäder, då ofta via otäta avloppsstammar och avloppsbrunnar. Ett vattenlås som torkat ut medan familjen är bortrest utgör en utmärkt chans för gnagarna att bo in och föröka sig i lugn och ro.

Råttorna väljer helst lägenheter långt ner i fastigheter, men kan springa ganska långt upp när de får lust.

– Om man åker på semester ska man se till att vattenlåset är i funktion, säger Jan Jungerstam.

Kan dö inne i väggarna

Den som drabbas av råttinvasion bör i första hand utplacera fällor, för att sedan undersöka hur de tagit sig in i bostaden och täta dessa ställen. Den som väljer kemisk bekämpning bör ha i åtanke att råttorna kan dö inne i väggarna där man kanske inte kommer åt kadavren, som kan lukta plågsamt illa i upp till en månad.

Behöver du professionell hjälp, ring ett skadedjursbekämpningsföretag. Informera även kommunens miljöhälsoskyddsavdelning och fastighetsägaren om de ovälkomna husdjuren.

Läs mer:

Hanna Blanksvärd