KU-kritik mot regeringen

Fel att offentligt hänga ut chefredaktörer i kampanj om flickor

NYHETER

Det var fel av socialdepartementets grupp att offentligt hänga ut chefredaktörer i samband med en kampanj om flickor, slår riksdagens konstitutionsutskott, KU, fast.

En riksdagsmajoritet kritiserar även skolminister Ibrahim Baylan.

Socialdepartementets Flickaprojekt under socialminister Berit Andnor hängde ut en rad mediechefer på annonstavlor med frågor kring deras sätt att beskriva flickor och med uppmaningen att ställa cheferna till svars.

Ett enigt utskott, inklusive socialdemokraterna, konstaterar nu att "åtgärden borde ha undvikits" då den inte står i överensstämmelse med tryck- och yttrandefriheten.

- Det allmänna får inte bete sig så att det kan bli repressalier mot ansvariga utgivare. Det här kan också snedvrida konkurrensen eftersom bara vissa medier berördes, sade riksdagsledamot Ingvar Svensson, kristdemokraterna, i samband med att KU:s årliga granskning av regeringen presenterades på torsdagen.

En riksdagsmajoritet bestående av de borgerliga och miljöpartiet, som dock inte har majoritet i utskottet, lämnar kritik på flera punkter.

Baylan kritiseras

Skolminister Baylan får formell kritik för att han tog avstånd från en rapport från Skolverket som visade att lärarutbildning inte höjer kvaliteten i skolan. Rapporten drogs strax tillbaka.

De borgerliga och miljöpartiet skriver att "uttalandet kan uppfattas som ett direktiv till en myndighet".

- Ministrar ska hålla ett respektavstånd, sade Gustav Fridolin (mp) medan Tobias Krantz (fp) tillade att även de täta kontakterna mellan departementets och verkets tjänstemän var graverande.

Utskottets vice ordförande Göran Magnusson (s) försvarade Baylan och menade att en minister måste få säga att en rapport är dålig om så är fallet.

Utrikesminister Laila Freivalds och statsminister Göran Persson får en uppsträckning för regeringens hantering av EU:s vapenembargo mot Kina. De borgerliga och miljöpartiet anser att "regeringen förtjänar kritik för sin passivitet" då den inte drivit den fastlagda svenska linjen att behålla embargot.

Vattenfallstyret

Näringsminister Thomas Östros och hans företrädare Leif Pagrotsky kritiseras för sitt sätt att styra Vattenfall. De borgerliga och miljöpartiet vänder sig emot att det saknas dokumentation som gör det möjligt att efterhand följa viktiga händelseförlopp.

"Det är otillfredsställande att det trots utskottets tidigare uttalanden inte skapats tillräckligt goda rutiner när det gäller dokumentation", skriver de.

De fem partierna gör också gemensam sak för att regeringen ska tvingas till en större öppenhet när ledamöter i styrelser och högskolor utses.

"Det är av stor betydelse att högskolornas förtroende och oberoende inte undergrävs till följd av misstankar om partipolitiska hänsyn", konstaterar de.

De fem partierna är också överens om att regeringen borde ha samrått vid ett tidigare skede med EU-nämnden om nomineringen av Margot Wallström.

”Regeringen trampade över”

Mats Eriksson/TT Lillemor Idling/TT