Kollegor oense om Thorsson ska avgå

Överåklagaren: ”Uteslutet att ha honom kvar”

NYHETER

Justitierådet Leif Thorsson, 59, har erkänt att han köpt sex.

Frågan är om han ska få sparken.

Aftonbladet har talat med flera jurister och politiker.

Kan Leif Thorsson fortsätta som justitieråd efter att han erkänt att han brutit mot lagen genom att ha köpt sex?

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt:

– Det är angeläget att frågan prövas men jag vill inte uttala mig innan frågan har prövats. Det är en lämplighetsfråga.

Claes Borgström, jämställdhetsombudsman:

– Jag har ingen åsikt om han kan skiljas från sin tjänst, jag tycker att det ska prövas i vanlig ordning. Men allmänt kan jag säga att det är synnerligen olämpligt att domare själva begår brott mot en lagstiftning som de själva kan komma att tillämpa i sin yrkesroll.

Sven-Erik Alhem, överåklagare:

– Enligt min uppfattning är det fullständigt uteslutet att ha ett justitieråd som brutit mot sexköpslagen. Allt förtroende är borta. En oerhört viktig egenskap hos en domare är att åtnjuta allmänhetens förtroende.

Johan Pehrson, ordförande i justitieutskottet (fp):

– Det låter inte särskilt lyckat när han till och med har erkänt. Jag har svårt att se att han med bibehållet förtroende skulle kunna avgöra mål som rör till exempel sexköp. Men frågan kan inte avgöras endast på det som framkommit i massmedierna. Jag vill avvakta justitiekanslerns helhetsbedömning av förundersökningen.

Johan Linander, ledamot i justitieutskottet (c):

– Jag tycker inte att det är lämpligt. Är man domare, och framför allt en så här hög domare, så ska man inte begå brott. Även om han inte skulle döma i sexmål tror jag att förtroendet för honom är borta. Det är så otroligt viktigt att våra domare har allmänhetens förtroende.

Ebba Witt-Brattström, professor och styrelseledamot i Feministiskt initiativ:

– Jag tycker inte det. Det handlar om att man bör följa lagen och det stora problemet är att rättsapparaten inte riktigt följer de lagar vi har.

Beatrice Ask, ledamot i justitieutskottet (m):

– Det är mycket tveksamt. På höga tjänster inom rättsväsendet måste vi ha höga krav på anseende och man måste vara oförvitlig, det ligger i sakens natur. Det måste vara klart att man inte kan hamna i beroendeställning.

Kerstin Koorti, advokat:

– Ja, det tycker jag. Det är klart att det kan finnas betänkligheter men jag tycker inte att det har någon betydelse.

Hans Klette, professor emeritus i straffrätt och ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund:

– Nej. Om man begår ett brott som justitieråd, även om det är relativt lindrigt av det här slaget, så tycker jag att man ska avgå.

Camilla Norström