JK avgör om Leif Thorsson får jobba

NYHETER

Leif Thorsson kan bara förlora jobbet om justitiekansler Göran Lambertz väcker talan.

Men avgörandet ligger i händerna på Thorssons kolleger i Högsta domstolen.

Ett justitieråd kan skiljas från sin tjänst om han genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten.

Tvinga bort honom

– Det går bara att tvinga bort honom genom att JO eller JK väcker en talan, säger JK Göran Lambertz.

I Thorssons fall är det Lambertz som bestämmer. De kom överens med JO om så fort misstankarna mot honom blev kända.

HD fäller avgörandet

I dag får Göran Lambertz ta del av förundersökningen.

Om han beslutar sig för att begära Thorssons avsked är det Högsta domstolen som fäller avgörandet.

– Då är det justitieråden som bestämmer i en förhandling och deras beslut går inte att överklaga, säger Göran Lambertz.

Camilla Norström