Hd-domaren slipper åtal för sexköp

Tvingas betala 50 dagsböter

NYHETER

Överåklagare Guntra Åhlund beslöt på fredagen att utfärda ett strafföreläggande för det justitieråd i Högsta domstolen som erkänt att han köpt sexuella tjänster av en 20-åring.

- Jag har bestämt att han ska betala 50 dagsböter á 845 kronor, säger Åhlund.

- Strafföreläggandet avser ett brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, säger Åhlund.

Enligt henne har justitierådet medgett ansvar för ett tillfälle och sagt sig vara beredd att ta emot strafföreläggande för detta.

Justitierådet ska betala 50 dagsböter. Det maximala antal dagsböter som kan dömas ut är 150.

- Det finns praxis på det här området. Högsta domstolen har prövat ett fall av sexköpsbrott och sagt att i det typiska fallet där det inte finns försvårande eller förmildrande omständigheter så är 50 dagsböter en lämplig påföljd, säger Åhlund.

När strafföreläggandet har godkänts gäller det som en som dom som vunnit laga kraft.

- Ett strafföreläggande träder i stället för en rättegång och en dom, säger Åhlund.

TT