Slaget mot tryggheten

Aftonbladet Sifo: Sex av tio stockholmare är skrämda av gatuvåldet

Foto: ANTIVÅLDSGRUPPEN SÖDERSJUKHUSET
DET MENINGSLÖSA VÅLDETS OFFER Den här mannen har fått hårda slag med en flaska mot huvudet efter ett bråk i centrala Stockholm.
NYHETER

T-banan väljs bort. Och city. Och södra förorterna.

Rädslan för att bli utsatt för våld påverkar stockholmarnas liv.

–?Det inskränker människors frihet, säger kriminologen Henrik Tham.

Sex av tio stockholmare är mer oroliga för hot och våldsbrott i dag än för fem år sedan. Det visar en unik undersökning Aftonbladet låtit Sifo göra.

För många har rädslan blivit så stor att den påverkar vardagen. Varannan stockholmare låter bli att åka till vissa områden. Framför allt är det city och söderförorterna som skrämmer.

Allvarligt fenomen

–?Får du en så uppskruvad rädsla för brott att du sitter hemma med neddragna rullgardiner är det ett väldigt allvarligt fenomen, säger Henrik Tham, kriminolog på Stockholms universitet.

I USA finns redan ”gated communities”, inhägnade bostadsområden där rika människor stänger in sig av rädsla för brott.

Så långt har det inte gått i Sverige, men rädslan bidrar till segregationen, menar Henrik Tham.

Kvinnorna räddast

Det är framför allt bland kvinnorna rädslan har ökat. Nästan åtta av tio medelålders kvinnor säger att de helt undviker vissa platser på grund av risken för hot eller våld, som till exempel t-banan eller vissa gator.

Men det är inte på stan kvinnor löper störst risk för att utsättas för våldsbrott, enligt Anita Heber, kriminolog. Hon forskar om just rädsla för brott, och menar att kvinnorna egentligen har större skäl att vara rädda hemma.

–?De löper mycket större risk att utsättas för våld hemma och av en nära bekant, ofta någon de har eller har haft en relation med, säger Anita Heber.

Ingen ökning

Trots den ökande oron för våldsbrott finns det enligt Henrik Tham inget som pekar på att våldet faktiskt ökar. Han tror att det är uppmärksamheten kring brott som gjort människor räddare.

–?Rädslan späs på väldigt kraftigt från politiker, media och även experter som säger att ”det blir allt värre”. Men så är det inte, säger Tham.

Han menar att det får konsekvenser – inte bara för den enskilde.

–?Det letar sig in hos domarna som nu börjar ge längre straff. Nu är snart normalstraffet för mord livstid, vilket var ytterligt ovanligt för 20 år sedan. Det är ett ganska drastiskt uttryck för förändringen.

Här är de senaste fallen

...och så såg det ut i går

Läs mer:

Våldet är på väg att förvandla Stockholm till en stängd stad. Rädslan för att drabbas ökar drastiskt – sex av tio stockholmare är mer skrämda i dag än för fem år sedan, visar Aftonbladet/Sifos undersökning. – Jag sätter nyckelknippan mellan fingrarna när jag går ensam hem, säger Anna Klasson, 34.

Eva Buskas