Niclas vårdas under tvång

NYHETER

Datorn blev för Niklas som en medicin mot mot allt jobbigt.

Alla problem dämpades med dygnslånga doser framför skärmen.

Till slut blev han tvångsomhändertagen för sitt missbruk.

Det gick bra för Niklas, 17, i skolan. Det blev många VG i betyget.

Men till slut hann han inte med och hoppade av skolan. Han orkade inte, hann inte, kunde inte.

All vaken tid satt han framför datorn. När föräldrarna försökte förmå honom att bryta mönstret fick han raseriutbrott.

Föräldrarna blev alltmer rädda och sökte hjälp hos socialtjänsten.

Förra året beslutade domstolen att Niklas skulle omhändertas med stöd av Lagen om vård av unga, LVU.

Eftersom det inte finns något behandlingshem för nätmissbrukare i Sverige placerades han på ett hem med 12-stegsprogrammet - som alkoholister får genomgå.

I dag får han fortfarande behandling.

Fotnot: Niclas heter egentligen något annat.

ARTIKELN HANDLAR OM