"Viruset kan ha förändrats"

Epidemin förbryllar experterna

NYHETER

Påssjukeepidemin i Västerbotten fortsätter att förbrylla Smittskyddsinstitutet.

Så här långt finns 24 kända fall – av dem är det bara två som haft vanlig påssjuka. Vad de andra led av vet man fortfarande inte.

–Nej, men sannolikt hade de också någon form av påssjuka, säger statsepidemiologen Johan Giesecke.

Vad man vet är att det både finns de som är vaccinerade mot påssjuka och de som haft det tidigare.

–En teori är att viruset har förändrats lite grann och att det är det som gör att vaccinationen inte biter.

Det enda positiva är att den nya okända formen av påssjuka verkar vara mildare än den klassiska påssjukan.

–De ser ut som fotbollar i ansiktet, men de mår ganska bra, de har inte särskilt hög feber, säger Johan Giesecke.

Påssjuka kan leda till testikelinflammation och hjärnhinneinflammation. Johan Giesecke bedömer dock att risken är mindre för komplikationer med den här typen av påssjuka.

–Med klassisk påssjuka är den mindre än procenten och här är den ännu mindre, säger han.

Här har smittan slagit till

Läs också:

Eva Buskas