Stopp för brev direkt hem i dörren

Alla flerfamiljshus måste ha postboxar i entrén, enligt förslag

NYHETER

Post och telestyrelsen föreslår att alla flerfamiljshus ska ha postboxar i entrén i stället för brevinkast.

Men alla är inte positiva.

- Det stora problemet är att det blir obekvämt för de boende, säger Per-Åke Eriksson, vd för Fastighetsägarna Sverige, till aftonbladet.se.

Post och Telestyrelsen, PTS, skriver i ett pressmeddelande att postboxarna, eller fastighetsboxarna, ska finnas i alla flerfamiljshus i Sverige innan den 1 januari 2010. Fördelar finns att hämta när det gäller arbetsmiljön för brevbärare och när det gäller brand- och säkerhetsfrågor.

- Säkerhetsaspekten är bra. Vi vet att brevlådor används vid inbrott. Men det ser bara människor i områden med sådana problem. Andra ser bara olägenheten, säger Per-Åke Eriksson.

Krav på sänkta hyror

Både hos Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tror man att förändringen kan ge krav på hyressänkningar – samtidigt som kostnaderna ökar.

- När det är ändrade hyresförhållanden kan sådana diskussioner uppstå. Där sopnedkasten avskaffats har sådana krav framförts, säger Peder Palmstierna, presschef på Hyresgästföreningen, till aftonbladet.se.

- Det ligger i farans riktning att många vill se sänkta hyror då det blir obekvämare, säger Per-Åke Eriksson.

Kostnaden för postboxarna beräknar PTS till 700 kronor per hushåll. Kostnader som fastighetsägarna – och i förlängningen förmodligen hyresgästerna måste stå för.

Finns redan i nybyggda hus

I många fastigheter finns det postboxar redan i dag. I de flesta nybyggda fastigheter väljer man postboxar i stället för brevinkast.

- Vi har inte gjort någon undersökning om vad hyresgästerna säger. Men vi har inte hört några klagomål alls, säger Peder Palmstierna.

- Men om man vill införa det här helt måste vi gräva djupare i frågan och fråga vad de tycker och tänker.

Undantag för funktionshindrade

Andra frågetecken behöver också rätas ut. I PTS förslag framgår att de som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan hämta sin post kan få sin post till dörren. Men var gränsen går är otydligt.

- Att påskynda övergången är olämpligt, eftersom det inte framgår hur man ska hantera frågan beroende på vilken funktionsförmåga den boende har, säger Hans von Axelson, verksamhetschef på det nationella tillgänglighetscentret hos handikappombudsmannen.

- Gränsen är svår att dra. Det är bättre att ta utgångspunkt i principen ”design för alla”.

Men enligt PTS ska det inte vara något problem. Systemet finns redan hos lantbrevbärarna som delar ut post till äldre och funktionshindrade på landsbygden.

- Jag tror inte det blir något problem. Vi har talat med handikapporganisationerna och de såg inte postboxar som sådana som något problem. Bara de hamnade i rätt höjd för rullstolsbundna, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS.

Fakta/Fastighetsboxar

Jens Möller