Sarkasmen funnen av vetenskapsmän

NYHETER

Israeliska vetenskapsmän har knäckt den kod som avgör om människor kan förstå sarkasm eller inte.

Fyndet kan visa sig ge ledtrådar till hur man ska kunna hjälpa människor med till exempel autism, skriver the Times.

Simone Shamay-Tsoory, psykologen som lett studien, säger att de försökt bestämma hur människor skiljer på en talares ord och dess intentioner.

Forskargruppen på universitetet i Haifa lät både hjärnskadade och friska människor lyssna på historier inspelade av skådespelare. Vissa historier var övertydligt sarkastiska - andra innehöll inte ett spår av sarkasm.

25 personer med skador i frontalloben, 16 med skador i bakhjärnan och 17 friska personer deltog i studien.

Efter att ha lyssnat på historierna frågades deltagarna om den ordagranna innebörden – och vad berättaren egentligen menat.

Forskarna kom fram till att de med skador i frontalloben hade mycket svårare att förstå sig på sarkasm än deltagarna i de två andra grupperna.

- Studien gör det lättare för oss att förstå förhållandet mellan språk och social uppfattningsförmåga, säger Simone Shamay-Tsoory, enligt the Times.

Hon berättar också att upptäckten kan leda till förbättrade möjligheter till rehabilitering av vissa patienter.

- Men studien visar inte att alla som har svårt att förstå sarkasm är hjärnskadade. De kan ha svårt att uppfatta andra människors humör, eller så kan det bero på kulturella skillnader.

Jens Möller