Hotbrev från Kumla till barnflickan

Advokaten: ”Den verklige avsändaren är Helge Fossmo”

NYHETER

Barnflickan från Knutby, Sara Svensson, har fått hotbrev från Kumla.

Där står att man inte ostraffat "golar", skvallrar, i den kriminella världen.

Det står också att Sara bör skriva till Helge Fossmo som är "nedbruten och ledsen" och aldrig älskat någon annan än Sara.

Foto: ULF HÖJER
Sara Svensson.

Det är innebörden i det skrivna, undertecknat med ett invandrarnamn, som Sara Svenssons advokat Christer Söderberg återger ur minnet för aftonbladet.se.

Han är övertygad om att den verklige avsändaren är Helge Fossmo som avtjänar livstidsstraff på Kumla, dömd för sin drivande roll i Knutbydramat.

- Sara tog det väldigt friskt, säger Christer Söderberg till aftonbladet.se.

- Hon bröt inte ihop eller något sånt utan blev förbannad och besviken och skickade breven till mig.

Hot mot Sara

Sara Svensson har fått flera anonyma brev, bland annat från avsändare som säger att de är medlemmar i Knutby-församlingen.

Men det brev hennes advokat tycker är allvarligast är brevet avsänt från Kumla i mars.

Det innehåller ett hot mot Sara Svensson om att den som skvallrar i kriminella sammanhang kommer att straffas.

I brevet, som inte är handskrivet, står bland annat att den som skrivit det är en medfånge som varit inne i Helge Fossmos cell och läst hans anteckningar.

- Det är en uppenbar förfalskning. Det är osannolikt. Dels rent språkligt, ett försök att skriva som en invandrare med brytning talar, säger Christer Söderberg.

Vill ha svar direkt till pastorn

- Dels att han bara skulle gått in i Helges cell som råkade stå olåst, och läst hans anteckningar och sen återgivit dem i brevet där det står att Sara är den enda som betytt något för honom och att han är mycket ledsen och nedstämd.

Brevskrivaren vill också att Sara Svensson ska svara inte direkt till brevskrivaren utan till Helge Fossmo.

Christer Söderberg tror att det är Fossmos försök att komma över ett kuvert från Sara avsänt i Vadstena där hon vårdas.

Där skulle den före detta pastorn själv kunna lägga i något annat meddelande, något som skulle underlätta för honom att få sin sak prövad.

Övermodig och oförsiktig

- Inte en chans att en sån sak hade gått igenom. Det går inte att få till en resning, även om Sara Svensson skulle ta tillbaka allt. Ingen skulle tro på det, det går inte att göra den tekniska bevisningen och alla sms:en ogjorda.

- Det här ligger i linje med hur han agerade i slutet av Knutbydramat, han blev övermodig och oförsiktig.

Brevet är överlämnat till polisen i Uppsala. Även fängelseledningen i Kumla är underrättad.

Fotnot:

Helge Fossmos advokat Ola Nordström sitter i rätten hela dagen och har inte gått att nå.

Simone Söderhjelm