Domareförbundet: Thorsson bör avgå

NYHETER

Justitierådet Leif Thorsson bör avgå på eget initiativ, kräver Domareförbundet efter JK:s beslut att inte kräva avsked.

Justitiekanslern (JK) tänker inte kräva att justitierådet Leif Thorsson, som straffats med dagsböter för brott mot sexköpslagen, skiljs från sin tjänst vid Högsta domstolen.

I stället väntas Thorsson gå från dömande verksamhet till en post i lagrådet, enligt uppgifter från Sveriges radios Eko-redaktion.

”Bör avgå”

Men intresseorganisationen Domareförbundet tycker att justitierådet bör avgå i vilket fall.

– JK:s hantering har jag inga synpunkter på, men Thorsson bör som domare ta sitt förnuft till fånga och avgå själv. Risken är att det skadar förtroendet för domstolsväsendet som helhet att ha en domare som gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott. Det går bara inte ihop, säger Ralf G Larsson, ordförande för Domareförbundet och lagman vid Kristianstads tingsrätt.

Larsson hänvisar bland annat till ett fall från år 2004 då en rådman vid Malmö tingsrätt sade upp sig efter att funnits skyldig för brott mot sexköpslagen.

Etikseminarier på gång

Thorsson bör ”allvarligt överväga” om han ska jobba kvar – oavsett om det handlar om dömande verksamhet vid HD eller en post i lagrådet, anser Göran Lundahl, förtroendeman vid fackförbundet Juseks domstolssektion.

– Tyvärr är inte detta det enda fallet med domare på senare tid, även om det fortfarande rör sig om få enstaka fall. Det gör att vi tillsammans med Domareförbundet diskuterar att ha etikseminarier i höst, säger han till TT.

Syftet är att sätta ökat fokus på att det finns en särskild domaretik med krav på omdöme och uppträdande. Diskussionen behöver intensifieras inte minst bland unga jurister som söker domaryrket, anser Göran Lundahl.

TT