Fem experter svarar: Var det rätt att låta Thorsson få behålla jobbet?

1 av 5
Alhem.
NYHETER

1. Är det rätt att Leif Thorsson får behålla jobbet som domare i Högsta domstolen, HD ?

2. JK jämställer sexköp med snatteri. Håller du med?

Sven-Erik Alhem, överåklagare, 63, Malmö:

1. Nej, han har uppsåtligen åsidosatt en väsentlig lagregel. Då är hans förtroende som innehavare av Sveriges högsta domarämbete förbrukat.

2. Nej. Sexköp och snatteri kräver båda uppsåt. Men sexköp innebär att man utnyttjar en annan persons utsatta situation. Det är värre.

Johan Pehrson, 37, ordförande i riksdagens justitieutskott (fp):

1. Ja. Jag utgår från att JK gjort en riktig bedömning. Personligen anser jag dock att han inte borde få döma i sexbrottsmål.

2. Nej. Sexköp är allvarligare än snatteri. Det säger också mer om en människas människosyn än om en person snor två paket kaffe på Coop Forum.

Jan Andersson, 51, generaldirektör Brottsförebyggande rådet, BRÅ:

1. Nej, jag är mycket tveksam till det. Även om gärningen har ett lågt straffvärde ställer samhället höga krav på människor med den typen av ämbeten.

2. Nej. Jag är förvånad över liknelsen. Det finns andra sätt att bedöma handlingar än att stirra sig blind på straffvärdet.

Catharina Bergqvist Levin, 54, vice riksåklagare:

1. Ja, det är JK som ska avgöra frågan och om han fattat det beslutet är det väl så det ska vara. Jag har ingen personlig uppfattning.

2. Det finns en lång rad brott som generellt sett har ett straffvärde på 50 dagsböter. Men i en förtroendedebatt kanske vissa av dessa brott bedöms ha ett högre "skamvärde", vilket är något helt annat.

Louise Bjurwill, 51, advokat:

1. Ja. Jag tyckte redan när diskussionen startade att alldeles för många jurister hade för bråttom att kräva hans avgång. Det finns i utredningen inget som tyder på att han är klart olämplig som ledamot av HD.

2. Nej, det gör jag inte. Strikt juridiskt är det kanske så men det är ett för enkelt sett att se på de olika brotten.

Läs också:

ARTIKELN HANDLAR OM