Sexdömd man slapp fängelse

HD-domaren nöjde sig med böter

1 av 2 | Foto: URBAN ANDERSSON
DOMAREN KÖPTE SEX Justitierådet Leif Thorsson ansåg att det räckte med böter för en man som dömts för barnpornografibrott. Högsta domstolen var oenig men tvingades ge vika för Thorsson – som själv köpt sex.
NYHETER

Justitierådet Leif Thorsson har sett till att en man som dömts för barnporrbrott slapp fängelse.

Högsta domstolen var oenig - men Leif Thorssons linje vann.

Bilderna som fanns i den åtalade mannens dator föreställde unga pojkar som utsätts för sexövergrepp.

Riksåklagaren ansåg att brottet var grovt då mannen även spridit bilderna. Han krävde fängelse.

Högsta domstolens, HD:s, ledamöter var oeniga, vilket framgår av domen som avkunnades i juli 2003.

Sänkte straffet

Två av justitieråden ville döma mannen till fängelse. Men de tvingades ge vika för Leif Thorssons linje som ansåg att det räckte med böter.

HD slog fast att brottet var mindre allvarligt eftersom barnporrbilderna huvudsakligen varit för mannens egna innehav.

Leif Thorsson har också varit med om att sänka straffen i ett traffickingmål, som drevs av kammaråklagare Hans Ihrman.

Två män, en 38-åring och en 40-åring från Ungern, stod åtalade sedan de smugglat unga kvinnor till Sverige för prostitution.

Vid liknande traffickingfall har hårda fängelsestraff för grovt koppleri utdömts.

Viktigt för praxis

Så skedde också i tingsrätten. Men en oenig hovrätt ändrade brottsrubriceringen till koppleri med lägre straffvärde.

Riksåklagaren överklagade till HD. Ett avgörande ansågs viktigt för praxis.

Justitierådet Leif Thorsson var ordförande vid förhandlingen i HD.

Utslaget där blev ännu mildare än hovrättens. Straffen sänktes.

Kammaråklagare Hans Ihrman anser att det nu inte går att använda HD-domen som vägledning vid liknande mål.

- Domaren har ju bevisligen begått ett sexbrott, säger Hans Ihrman.

- Det här visar att det är olämpligt att han dömer sexbrottsmål. Han har visat att han inte respekterar att det är kriminaliserat att köpa sex.

Läs också:

Thomas Gustafsson, Robert Triches