Över en miljon arbetsdagar bortsupna

Ny norsk forskning om alkoholskador och sjukfrånvaro

NYHETER

I Norge försvinner upp till 1,3 miljoner arbetsdagar om året i alkoholrus.

Det visar en ny norsk undersökning.

Nu ska en svensk forskargrupp avslöja hur det ser ut här. Och en expert tror att den är betydligt högre.

De allra flesta människor dricker sin alkohol utan att det får några återverkningar på deras arbetsförmåga.

Några får dock sämre koncentrationsförmåga. De jobbar på lägre varv och med sämre resultat.

En grupp människor måste ta sig en dag ledigt när de druckit. Ytterligare andra kan bli borta i långa perioder.

Vad allt det här innebär i förlorade arbetsdagar har den norske forskaren Roar Gjelsvik försökt sig på att räkna ut, skriver Aftenpostern i sin nätupplaga.

Han har kommit fram till att det kan röra sig om så många som 1,2 till 1,3 miljoner norska arbetsdagar.

Osäkra siffror

Den alkoholrelaterade frånvaron kostar landet drygt en och en halv miljard norska kronor om året, enligt Roar Gjelsvik.

Han påpekar också att siffrorna är osäkra. Anledningen är att man bara räknat med sjuktider där det direkt är angivet att de beror på att man druckit.

Så alla de frånvarodagar där den uppgivna sjukdomsorsaken är mer socialt accepterad än fylla eller bakfylla, tappas bort i uträkningen

I Sverige finns ännu inte några siffror på antal förlorade arbetsdagar eller produktionsbortfall som är direkt alkoholrelaterat.

Supen kostar mycket

Den svenske författaren Anders Johnsson har arbetat mycket med frågor kring vilka kostnader alkoholen orsakar samhället.

Bland annat står han bakom skriften "100 miljarder kostade supen", senare uppdaterad ett par gånger. I senaste upplagan kostade supen enlig Johnson 156 miljarder. Den är publicerad på IOGT:s förlag Sober.

Han har inte heller direkt forskat på exakta dagar. Men för aftonbladet.se gör han ett överslag på hur det kan vara i Sverige, där vi är ungefär dubbelt så många som i Norge.

- Mina siffror indikerar att det kan röra sig om mellan 20 och 30 miljoner förlorade arbetsdagar i Sverige om man räknar med all sjukfrånvaro som har någon alkoholrelation, säger han till aftonbladet.se.

Svensk forskning

I slutet av året eller nästa år kan vi ha siffror på hur det står till i Sverige.

En svensk forskning kring alkoholrelaterad sjukfrånvaro har just inletts på Centrum för socialvetenskaplig alkohol-och drogforskning på uppdrag av Socialdepartementet.

- Just det håller vi på med, säger Pia Johansson som ingår i forskarlaget, till aftonbladet.se.

- I slutet av det här året kan vi ha något material i frågan.

Hon vill inte uttala sig i detalj om forskningen dels för att den precis har inletts, dels för att hon inte är ansvarig för projektet.

Projektledaren Robin Room befinner sig på resa till USA och går inte att nå när detta skrives.

Simone Söderhjelm