Hamnen i Södertälje avspärrad efter bomblarm

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Polisen spärrade av Södra hamnen i Södertälje efter att en anställd på Aga hittat något som misstänktes vara en sprängladdning.
NYHETER

Tre stycken rör, med någon slags blinkande anordning på som polisen bedömer kan vara tändanordningar, hittades på torsdagen vid Aga-terminalen i Södertälje oljehamn.

– Rören ligger precis bredvid en tank som innehåller koldioxid, säger polisens pressinformatör Björn Pihlblad.

Det var anställda på Aga som hittade rören. Polis tillkallades, och på eftermiddagen evakuerades och spärrades hela industriområdet kring hamnen av i väntan på att polisens tekniker ska undersöka rören och deras innehåll.

– Vi vet inte om det är attrapper eller bomber, säger Pihlblad till Aftonbladet.

Tidsödande arbete

Bombteknikerna tog under torsdagskvällen beslutet att försök transportera bort rören.

I första hand skulle teknikerna med en bombrobot försöka placera plaströren i en bombvagn för transport till säker plats. Men vid 22-tiden var budet att en annan typ av fordon måste användas. Enligt Björn Pihlblad skulle det då ta timmar innan arbetet kunde fortsätta. När transporten sker ställs pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Stockholm in av säkerhetsskäl. Båtar fick inte passera hamnen efter larmet.

Plaströr

– Rören är gjorda av plast och är igensatta i ena änden. I den andra änden sitter den blinkande anordningen, säger Pihlblad.

Något hot finns inte mot Aga eller hamnen, enligt polisen.

Totalt fem gastankar finns på Aga-terminalen i Södertälje. Varje tank är omgärdad av ett staket, och det var utanför staketet på en av tankarna som rören hittades.

Plaströren ligger nära en tank med koldioxid (inte klordioxid, som polisen första uppgav) och tankar med gasol, bensin och diesel.

Olle Castelius, Robert Triches, TT