Så vill Posten bli – sämre

Höjt porto på önskelistan

Foto: casper hedberg
reklambärare… I brevbäraren Olle Olsson Uppenbergs postväska finns få brev?– desto fler exemplar av en bostadsbilaga. Han får ofta ta emot klagomål från kunderna när service försämras. ”När postkontoret i närheten stängde fick man höra det”, säger han.
NYHETER

När Posten skriver till tomten står sämre service och dyrare frimärken på önskelistan.

I stället satsar företaget på direktreklam och internetpostorder.

– Det är där vi växer, säger presschefen Mattias af Geijerstam.

Ständigt minskande brevmängder är på god väg att förändra Postens verksamhet i grunden. E-post och sms ersätter i snabb takt traditionella brev. Företag övergår allt mer till e-fakturering.

Varje procent i tappad brevmängd motsvarar 100 miljoner kronor i omsättning för Posten. Fortsätter utvecklingen från det första kvartalet kommer Posten att tappa 700 miljoner kronor bara i år.

För att spara pengar utreder Posten möjligheten att flytta fram senaste utdelningstiden från klockan 13 till 16.

Slopa pristaket

– Då utnyttjar vi vår kapacitet bättre, säger Mattias af Geijerstam.

Det är bara början på en radikal förändring av verksamheten. I ett remissvar till regeringen kräver Posten att pristaket på portot hävs.

– Av hushållens kostnader för kommunikation är det bara portot som är reglerat i lag. Det gynnar inte Posten i konkurrensen.

Klagomål

Dessutom vill man slippa EU-kravet på daglig brevutdelning.

– Vi tänker fortsätta dela ut post varje dag. Men försvinner direktivet får vi större frihet i framtiden.

Framtiden för Posten finns på annat håll än verksamhet som traditionellt förknippats med företaget.

– Postorderförsäljning på internet och riktad direktreklam är där vi växer.

I brevbäraren Olle Olsson Uppenbergs postväska finns få brev?– desto fler exemplar av en bostadsbilaga.

Han får ofta ta emot klagomål när service försämras.

–?Det är inte populärt att vi delar ut bostadsbilagorna till hushåll som inte vill ha reklam och när postkontoret i närheten stängde fick man höra det.

Postens tänkta försämringar

Jens Kärrman

ARTIKELN HANDLAR OM