Poliser miss- handlade man

Fick tre månaders fängelse

Foto: Övervakningskamera
Polismännen dömdes i dag för misshandel av 64-årige Åke.
NYHETER

Inför bensinmackens kamera attackerade de två poliserna Åke Djerfsten, 64, med batong.

I dag dömdes de för att ha misshandlat pensionären – och ljugit i sin rapport av händelsen.

– Det känns väldigt bra att jag blev trodd, säger Åke Djerfsten till aftonbladet.se.

Foto: björn elgstrand
Åke Djerfsten.

Den 27 juli i fjol klev pensionären Åke Djerfsten fram till en polisbil, som stod för tankning vid en bensinmack på Sankt Botvids väg i Botkyrka i södra Stockholm. I bilen fanns en ung, manlig polis och en kvinnlig polis med tio år i yrket.

Minuterna som följde blev dramatiska. I förhören har Åke Djerfsten förklarat att han ville uppmärksamma poliserna på ungdomar som var stökiga i skogen i närheten.

Gick till attack

Men i stället för att lyssna på Åke började poliserna skälla på att han rörde bilen. Munhuggning utbröt, polismannen försökte ta sig ur bilen – och när Åke höll emot dörren gick de till attack.

Poliserna tog tag i varsin av Åke Djerfstens armar, något som tingsrätten slår fast att de inte hade rätt att göra. Enligt rätten var det fullt naturligt att Åke började streta emot.

I samband med detta träffade han den manlige polisen med ett slag.

I det läget började batongslagen hagla. Enligt rätten fick Åke Djerfsten, i flera omgångar, ta emot mellan sex och elva batongslag.

Ingen nödvärnssituation

Tingrätten skriver att poliserna inte kan ha uppfattat situationen så att de fick använda batongerna. Och konstaterar att de inte befann sig i en nödvärnssituation.

– Den misshandel polismännen gjort sig skyldiga till är av allvarlig art med hänsyn till att de var två mot en äldre man och att de slog upprepade gånger med batong, skriver rätten.

Efter bråket skrev poliserna en rapport om händelsen. I den slog de fast att Åke Djerfsten ”laddade slag” och slog mot den kvinnliga polisen – och att de handlade i nödvärn.

Lämnade felaktiga uppgifter

Bildbevisen talar mot den beskrivningen. Och rätten slår fast att de två medvetet lämnade felaktiga uppgifter för att klara sig.

Huddinge tingsrätt dömer de två för misshandel och osant intygande till fängelse i tre månader vardera. Dessutom ska de tillsammans betala 17 100 till Åke Djerfsten.

När aftonbladet.se når honom har han just fått beskedet om domen mot poliserna. Åke Djerfsten tycker att han fått viss upprättelse.

Känner sig kränkt

– Det känns väldigt skönt. Men jag tycker inte att jag fått den riktiga rättvisan. Hade jag attackerats av två civila tror jag att de hade fått ett hårdare straff, säger han.

– Tre månader känns lågt. Om jag hade gjort detsamma hade jag åkt in betydligt längre tid.

Åke Djerfsten berättar att han mått mycket dåligt efter händelsen. Han känner sig kränkt och skulle inte våga gå fram till polisen igen.

– Jag vänder ryggen till när jag ser polisen, säger Åke.

Tingsrätten tar hänsyn till att poliserna kommer att avskedas om domen vinner laga kraft. Och det är Åke Djerfsten glad för.

– De får arbeta med vad som helst. Men jag tycker inte att de passar som poliser, säger han.

Överklagar

Poliserna kommer att överklaga. Det säger advokat Johan Ödlund som försvarar en av dem till TT.

– Jag är förvånad över domen och hur tingsrätten kommit fram till att det varit fråga om en uppsåtlig misshandel. Min klient kände sig trängd och handlade därefter.

– Tingsrätten har inte ifrågasatt att polismannen blivit slagen, men menar att det skett av misstag. Min klient har ändå uppfattat slagen som ett uppsåtligt våld och det fick honom att tro att han handlade rätt, säger Johan Ödlund.

Han är besviken över att domstolen delat upp händelseförloppet i olika delar i stället för att se till hela händelsen som, enligt advokaten, var mycket kort.

Johan Ödlund ser videoinspelningarna som ett stickprov på verkligheten.

– Allt som hände vid bensinstationen kom inte med på videofilmen, säger Johan Ödlund.

Mattias Lundell