Gemensam vårdnad – om föräldrarna kan samarbeta

NYHETER

Separerade föräldrar som inte kan samarbeta för barnets bästa bör i framtiden inte få gemensam vårdnad.

Det föreslår vårdnadskommittén, uppger Dagens Nyheter som har läst betänkandet.

För att få gemensam vårdnad ska en grundförutsättning vara att föräldrarna lyckats komma överens ”och inte använda den gemensamma vårdnaden som en maktkamp för den egna konflikten”.

Förslaget läggs fram på onsdag, och där föreslås också större försiktighet att använda systemet där barnet bor växelvist hos fadern och modern.

”Vi anser att en grundläggande förutsättning för att växelvis boende över huvud taget skall kunna övervägas är att föräldrarna kan samarbeta på ett flexibelt sätt och utan krav på millimeterrättvisa”, skriver kommittén.

Kommittén föreslår att domstolarna måste ta på allvar föräldrars anklagelser mot varandra om våld, sexuella övergrepp eller för att inte vara kapabla att vårda barnet. Även om misstankarna inte går att bevisa kan de vara tillräckliga för att den ena föräldern inte ska få vårdnaden, uppger DN.

Barnets egen inställning ska också spela större roll i vårdnadstvister.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM