Världen hotas av jättemyren

Gasläcka ökar växthuseffekten med rekordfart

1 av 3 | Foto: AP
70 MILJARDER TON GAS Myren i västra Sibirien är dubbelt så stor som Sverige. Nu smälter den 11 000 år gamla tjälen i myren och 70 miljarder ton metangas läcker ut.
NYHETER

Forskarna slår larm - jättemyren smälter.

Enorma mängder metangas hotar att sippra ut och hastigt förändra klimatet på jorden.

Samtidigt rapporterar Världsnaturfonden att temperaturen i Stockholm stigit de senaste 30 åren.

Ryska forskare varnar för att en av världens största myrar smälter - efter 11000 år. Den tinande myren hotar att spä på växthuseffekten och leda till större värmeökningar än forskarna tidigare räknat med.

Det som gör situationen allvarlig är att myren innehåller 70 miljarder ton metangas, en fjärdedel av den totala mängden i jordskorpan.

När myren, som ligger i västra Sibirien, smälter frigörs gasen.

"Värre än koldioxid"

-Metangas är en väldigt potent och kraftig växthusgas, betydligt värre än koldioxid. Men den är inte lika vanlig som koldioxid. Det allvarliga i den här situationen är att så mycket metangas släpps ut i högt tempo. Det hotar att accelerera växthusprocessen, säger Michael Tjernström, professor vid meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Mängden metangas i myren motsvara lika mycket som släpps ut från jorden under 100 år. Så även om det tar ett sekel för myren att smälta så fördubblas utsläppet av metan.

Tjälen borta för alltid

Men just nu smälter myren snabbare än så.

Marken som tidigare varit frusen och fast på grund av permafrost, en typ av konstant tjäle, förvandlas nu till ett våtare landskap. Marken beskrivs nu som lerig och mjuk. Sjöar har bildats - flera kilometer stora.

När permafrosten i myren väl börjat tina finns det inga möjligheter att få den att frysa igen.

Temperaturen stiger

Forskare har tidigare beräknat att jordens genomsnittliga temperatur kommer att öka med 1,5 och 6 grader de närmsta 100 åren.

Nu kan ökningen bli större. Världsnaturfondens senaste rapport om klimatförändringar visar att medeltemperaturen i Stockholm under juni till september stigit med 1,5 grader de senaste åren.

Joakim Andersson