EU sa nej till lagring av privata mejl

Parlamentet röstade ned förslaget till ny datalag

NYHETER

EU-parlamentet säger nej till förslaget om att lagra data om telefon- och internettrafik.

Men förslaget kommer snart tillbaka i ny skepnad från EU-kommissionen.

- Britterna trycker på, säger EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt, v.

Förslaget om att lagra data om privatpersoners telefonsamtal och sms var tänkt att bli ytterligare ett vapen i kampen mot terrorism och grov brottslighet.

Trots att EU-parlamentet röstade nej kommer förslaget snart tillbaka i en ny skepnad.

Det är ett förslag från EU-kommissionen som presenterades nyligen för parlamentet och det har parlamentet betydligt mer att säga till om.

"Britterna trycker på"

En första seger är i alla fall vunnen för de parlamentariker som arbetat mot förslaget, ställt av bland andra vår egen justitieminister. Bland andra är det ett udda par, moderaternas Charlotte Cederschiöld och vänsterns Jonas Sjöstedt.

- Det är mycket bra att det stoppades, säger Jonas Sjöstedt till aftonbladet.se.

- Men vi vet ju att det kommer igen. Britterna trycker på så det blir nog under deras ordförandetid.

När förslaget kommer från kommissionen har parlamentet i de flesta fall rätt till medbeslutande. Och då måste medlemsländernas företrädare, ministerrådet, förhandla med parlamentet.

Majoritet parlamentariker negativa

Det kan ha stor betydelse för slutresultatet. En majoritet av parlamentarikerna är kritiskt inställda till tankarna på tvångslagring av uppgifter omEU-medborgarnas telefonsamtal och internettrafik.

Vilken skillnad blir det med det nya förslaget?

- Framförallt tidsgränserna, de verkar välja en kortare tid att lagra uppgifterna, ett år istället för två som det nerröstade kunde innebära.

- Men den grundläggande motsättningen kvarstår - att man ska registrera även de som inte är misstänkta för något brott.

Jonas Sjöstedt anser att man kan ha en effektiv bevakning av eventuella terrorister med de medel som finns tillgängliga idag.

- Vi har ju telefonavlyssning som nu är tillåten och den metoden är jag för, säger han.

För långtgående

En av folkpartiets ledamöter, Cecilia Malmström, anser att det förslag från Sverige, Storbritannien, Frankrike och Irland som parlamentet uttalade sig emot var för långtgående.

De omfattande åtgärderna står inte i proportion till vad som kan uppnås.

Förslaget gick ut på att medlemsländerna skulle ålägga operatörerna att lagra uppgifter i ett år eller längre, för att polisen i utredningar ska kunna begära ut uppgifter om vem som ringt till vem, varifrån och när. Det gäller SMS-meddelanden och eposttrafik, dock inte innehållet.

Läs mer:

Simone Söderhjelm, Therese Holmberg, TT