Svenskar lyckligare än norrmän och finnar

– men lyckligast av alla är danskarna

NYHETER

Slagna av danskarna, men före norrmän och finländare.

Svenskarna är ett av världens lyckligaste folk, visar en internationell jämförelse.

Foto: maria östlin

Ruut Veenhoven är professor i sociala villkor för mänsklig lycka vid Erasmusuniversitetet i Nederländerna.

I över 20 år har han studerat vad det är som gör människor lyckliga och tagit fram databasen ”World database of happiness”.

Veenhoven kan se en tydlig tendens över åren.

– Vi blir lyckligare, säger han till Metro.

Tre i topp

I databasen har Veenhoven samlat sina egna och andras forskningsresultat. På så vis kan man bland annat jämföra hur lyckliga befolkningarna i ett 90-tal länder är.

Sverige placerar sig mycket bra, med 7,6 på en tiogradig skala.

– I Sverige är folk mycket lyckliga, säger Veenhoven till Metro.

Sverige har dock en bit kvar till den absoluta toppen – där Danmark, Malta och Schweiz samsas på 8,0. Norge, med 7,4, och Finland, 7,5, får båda se sig slagna av sina skandinaviska grannar.

Kärlek universell lyckofaktor

Gapet till de minst lyckliga länderna är stort. I botten trängs forna Sovjetstater med östafrikanska länder. I Tanzania är folk allra mest missnöjda – de har bara 3,2 på den tiogradiga skalan.

Självklart spelar det samhälle man bor i stor roll när den individuella lyckan ska mätas. I samhällen med stora skillnader är den egna positionen viktigare än i jämlika samhällen. Likaså är pengar viktigare för dem som inga har än för de välbärgade.

Kärlek är den enda universella lyckofaktorn.

– Människor mår bättre med en partner än utan. Sex bidrar förstås till lyckan eftersom det är så njutbart, säger Veenhoven.

Anders Thoresson