Byggnads säger upp kollektivavtal

60 000 byggarbetare utan avtal

NYHETER

Stockholm

Byggnads sade upp kollektivavtalet för sina 60 000 medlemmar natten till tisdagen. Uppsägningen innebär att byggindustrin är utan kollektivavtal från den 8 november.

Uppsägningen skedde efter nio dagars förhandlingar med Sveriges Byggindustrier.

- Det är helkört, vi kunde inte komma längre i samtalen, uppger Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson för TT.

Samtalen återupptas på fredag, då mellan Byggnads lilla förhandlingsdelegation och arbetsgivarna. I den lilla delegationen ingår förutom Ericson förbundets ordförande Hans Tilly och vice ordföranden Tomas Gustafsson.

- Vi gör ett nytt försök att komma något vart, säger Ericson.

Parterna har drivit några huvudfrågor i förhandlingarna. Byggindustrin vill ha lättnader i reglerna för arbetsplatsanmälan så att småarbeten inte ska behöva anmälas till facket. Arbetsgivarna vill också ha en översyn av förläggningen av arbetstiderna.

Byggnads begärde i gengäld att förhandlingar om de så kallade partsförhållandena på arbetsplatserna, det vill säga att facket vill att de lokala ombudsmännen får förhandla om ackordssättningen på de enskilda arbetsplatserna.

- Men arbetsgivarna anser att vårt krav på partsförhållandena blir för dyrt och har dragit tillbaka sina två huvudfrågor. Nu finns inget kvar att förhandla om, säger Ericson.

Lars Söderström/TT