Lena Mellin: Megauppgift att fixa fram 358000 jobb

NYHETER

MALMÖ. I regeringen finns nu åtminstone tre, kanske ännu fler, arbetsmarknadsministrar.

Nyast är Pär Nuder. Han tituleras normalt finansminister.

S-ledningen åkte på storstryk av ombuden på partikongressen. De nöjde sig inte med den mesiga målsättningen att komma "tillbaka till fyra procents öppen arbetslöshet".

Långt till målet

Från och med i dag är "det allt annat överskuggande målet full sysselsättning".

Men dit är det långt. I september gick 5,1 procent helt utan arbete. Medan ytterligare 2,6 procent av arbetskraften sysselsattes av Ams.

Socialdemokraternas mål är nu alltså att fixa jobb åt 358000 personer, hundratusen fler än de som bor i Malmö kommun.

Det är en megauppgift. Och kanske är det därför som regeringen nu har åtminstone tre arbetsmarknadsministrar.

4Central är finansminister Pär Nuder som i går valdes in som ordinarie ledamot i socialdemokraternas innersta cirkel, det verkställande utskottet.

Måste granskas

Enligt Nuder måste alla förslag som kostar pengar nu granskas ur sysselsättningssynpunkt. Ger de fler jobb eller inte? De som inte gör det kommer att få stå tillbaka till fördel för dem som höjer sysselsättningen.

Östros viktig också

4Minst lika viktig är näringsminister Thomas Östros. Det är han som med politiska instrument ska se till att nya näringsgrenar och nya småföretag växer fram och ersätter de jobb som flyttar till låglöneländer i Östeuropa och Asien.

4Även arbetslivsminister Hans Karlsson ingår i triumviratet. Hans viktigaste uppgift är att se till att de som blivit av med jobbet får rätt utbildning för att kunna hitta ett nytt jobb.

Men frågan är om inte Göran Persson också är en arbetsmarknadsminister. Han deltar i EU:s toppmöten där strategierna för att göra Europas ekonomier lika konkurrenskraftiga som USA:s läggs fast. Superviktigt för Sverige, bland annat eftersom EU är den utan tvekan viktigaste exportmarknaden för svenska företag.

Ingen kan svara

Räcker det med tre, eller fyra, arbetsmarknadsministrar? Tyvärr är det ingen som vet.

Lena Mellin