S-kompromiss om föräldraförsäkringen

NYHETER

Malmö

Ytterligare någon pappamånad.

Det kan bli resultatet av den kompromiss som den socialdemokratiska partikongressen enades om sent på tisdagskvällen.

Men inget sägs om när eller hur förändringen ska ske. Den ska enligt socialminister Berit Andnor ställas mot andra viktiga behov, som satsning på de äldre och tandvården.

Utgångspunkten är Karl-Petter Thorwaldssons utredning om föräldraförsäkringen. Han föreslog att försäkringen förlängs från 13 till 15 månader. Fem månader öronmärks för vardera föräldern medan de får fem att dela på.

Kongressens beslut blev att socialdemokraterna är ”beredda att utveckla fler förslag baserade på föräldraförsäkringsutredningen för att knyta en större del av föräldraförsäkringen till respektive förälder”.

Stolt feminist ändå

Partiledningen ser det som ett sätt att komma ifrån en kvotering inom den nuvarande försäkringens 13 månader.

– Inom dagens försäkring blir det ingen ökad kvotering, sade socialminister Andnor efter beslutet.

Trots det vaga beslutet var s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul nöjd:

– Man får ta ett steg i taget, ta och ge. Det viktigaste är att vi kan gå härifrån som stolta socialdemokratiska feminister, sade hon.

Frågan är dock om det spelar någon roll vad kongressen fattade för beslut. Vid en pressträff tidigare på dagen sade statsminister Göran Persson:

– Det kommer inte att bli någon kvoterad föräldraförsäkring under nästa mandatperiod, det är min bestämda uppfattning.

På frågan om han inte måste följa ett kongressbeslut blev svaret:

– Kongressen styr inte regeringsarbetet direkt.

Oljeberoendet

Tidigare under dagen höll Göran Persson sitt huvudtal. Det dominerades av visionen om det gröna folkhemmet. En ny kommission för att avveckla oljeberoendet ska tillsättas. Den ska ledas av Persson själv.

Stefan Edman, som jobbat med miljöfrågor i regeringskansliet på 90-talet, har samtidigt utsetts till generalsekreterare i kommissionen.

Dess uppgift blir att samordna olika insatser och driva pilotprojekt för att Sverige ska kunna nå regeringens mål om att avveckla oljeberoendet fram till 2020.

Den största utmaningen blir att byta ut bensin och diesel i transportsektorn. Att ta fram ett program för mer bensinsnåla bilar och alternativa bränslen tillsammans med den svenska bilindustrin är en ödesfråga, enligt Persson. Han försäkrade att det inte handlar om att ta bilen från människorna.

– Det finns inget folkligt stöd för en attack mot bilen. I ett glest befolkat land är bilen en förutsättning för ett rikt liv.

Någon brysk fortsatt avveckling av kärnkraften är inte aktuell. När nästa reaktor stängs vill Persson inte spekulera i. I stället uppgav han att fler kärnkraftverk kan få tillstånd att höja sin effekt.

– Jag kan mycket väl tänka mig att vi gör det i fler verk, säger han.

Så ville utredaren ändra försäkringen

Regeringens utredare Karl-Petter Thorwaldsson förslog i juli:

Peter Wallberg/TT