Misshandla mamma – inget brott mot barnen

HD lindrar straffet för man som slog sin fru – när sönerna såg på

NYHETER

Stockholm

Det kan inte betraktas som ett upprepat ofredande och därmed en fridskränkning av barn att låta dem bevittna pappans misshandel av mamman.

Det slog Högsta domstolen (HD) fast i en dom på onsdagen.

Straffet för en man som misshandlat sin hustru och sina söner sänktes med ett år då HD ogillat en åtalspunkt om våldtäkt av hustrun.

Mannen döms ändå för fridskränkning av de tre sönerna eftersom han misshandlat dem, hotat slå ihjäl dem om de inte lydde och ofredat dem. Vid ett tillfälle slog han en av sönerna när denne lagt sig ovanpå mamman för att skydda henne från faderns misshandel.

Men att han misshandlade mamman i barnens åsyn är inte ett särskilt brott, anser HD.

Pressad tolkning

Det kan visserligen inte betvivlas att det är en allvarlig påfrestning för barn att bevittna övergrepp mot den ena föräldern från den andra förälderns sida. I förhör med pojkarna har det framgått att de känt ett starkt obehag över detta. Men det skulle innebära en pressad tolkning av straffbestämmelsen att anse att detta innebär ofredande, skriver HD.

Mannen döms nu till fängelse i två och ett halvt år mot tre och ett halvt år i underinstanserna. Han döms också för grov kvinnofridskränkning av hustrun.

Barn brottsoffer

Huddinge tingsrätt väckte stor uppmärksamhet när den i våras i en dom slog fast att barnen blivit ofredade och var att betrakta som brottsoffer. Det är en allvarlig och kännbar fridskränkning av barnen att låta dem bevittna misshandel av en förälder, skrev tingsrätten.

Domen mottogs med entusiasm av Barnombudsmannen och med positivt intresse av Riksåklagaren (RÅ) och andra jurister.

Men Svea hovrätt ändrade domen och ansåg inte att det var ett brott mot barnen att låta dem bevittna misshandeln. Sedan överklagade RÅ målet till HD och yrkade att barnen skulle betraktas som brottsoffer.

Ewa Tures/TT