...decibel är gränsvärdet för högsta ljudnivå i tätorter

NYHETER

Var fjärde Södermalmsbo, omkring 25.000 personer, utsätts ändå för buller över den nivån.

ARKIV: STOCKHOLMS-SIFFRAN