Släktforskarutbyte på internet stoppas

Kan vara brott mot personuppgiftslagen

NYHETER

Släktforskarnas fria utbyte av släktdata över internet kan vara ett brott mot personuppgiftslagen.

Om det handlar om känsliga uppgifter som till exempel ras eller etniskt ursprung hos en person på 1700-talet så måste alla levande släktingar ge sitt samtycke till att uppgifterna offentliggörs.

Svenska släktforskarförbundets webbaserade Anbytarforum ger medlemmarna möjlighet att ta del av varandras släktforskning. I de flesta fall rör det sig om uppgifter om för länge sedan avlidna människor och på forumet fanns fram till för några dagar sedan också avdelningar med namn som "Brott och straff" och "Etniska grupper" där det bland annat fanns uppgifter om judiska, romska och samiska släkter.

Känsliga uppgifter

Men i förra veckan skickade Datainspektionen (DI) ett ampert brev till Släktforskarförbundet och begärde att uppgifterna omedelbart tas bort. Inspektionen påpekade att personuppgiftslagen (PUL) i normala fall inte gäller information om avlidna personer, men kan uppgifterna härledas till levande personer så hamnar informationen i alla fall under PUL. Det gäller i högsta grad om det rör sig om känsliga uppgifter om ras eller etniskt ursprung. Enligt PUL är det också förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om brott och straff.

Släktforskarförbundet har öppnat Anbytarforum igen, dock inte avdelningen Bott och straff. Forumet får troligen också nya inloggningsrutiner som ska förhindra att någon skriver anonymt. Det finns redan en regel som säger att uppgifter om levande personer inte får förekomma och den ska kontrolleras hårdare.

Omvänd rasism

Kritiken är dock mycket hård mot Datainspektionens beslut och Släktforskarförbundet kommer att begära ett förtydligande.

- Svenskarna är ett mångkulturellt folk och invandrare har vi haft i alla tider. Det finns judiska-, romska-, samiska- och resandesläkter, men om Datainspektionens beslut står sig så får vi bara diskutera vita ariska släkter på Anbytarforum. Jag kallar det för omvänd rasism, säger Släktforskarförbundets ordförande Ted Rosvall.

- Det blir till exempel omöjligt att diskutera den svenska judiska släkten Bonnier. Stamfadern Gerard kom till Sverige från Köpenhamn för 200 år sedan, men uppgifter om honom får inte förekomma eftersom alla nu levande Bonniers kan härledas till honom.

Datainspektionens Britt-Marie Wester bekräftar att den tolkningen är riktig. Om man offentligt ska utbyta känsliga uppgifter som kan härledas till nu levande personer så måste dessa tillfrågas först.

- Etniskt ursprung är känsliga uppgifter och de får inte behandlas utan samtycke, säger hon till TT.

Björn Ewenfeldt/TT