Sköterskan vaccinerade - med vatten

Flera barn kan vara drabbade

NYHETER

Sjuksköterskan på barnavårdscentralen gav barn sprutor som innehöll enbart vatten.

Sjuksköterskan arbetade på en barnavårdscentral i en kommun i södra Stockholmsområdet. Hon är nu avstängd och ska anmälas till ansvarsnämnden enligt "Lex Maria".

-Vi kommer att göra det i nästa vecka, säger verksamhetschefen vid vårdcentralen.

Att sjuksköterskan upptäcktes beror på att man vid barnavårdscentralen såg att där fanns för många ampuller med medicin kvar.

-Det var för många infanrixampuller kvar. Det är ett torrt läkemedel, säger verksamhetschefen.

Fattade misstankar

Läkemedlet ska blandas med sterilt vatten för att kunna injiceras i barnen. Det är ett trippelvaccin som skyddar mot stelkramp, difteri och kikhosta. Det kan också "byggas ut" med poliovaccin.

Sjuksköterskan var nyanställd vid barnavårdscentralen. När man där upptäckte att antalet ampuller inte stämde med antalet uppskrivna vaccinationer startade man omedelbart en intern utredning.

Det var i september.

-Det har tagit tid att skriva anmälan men jag räknar med att kunna skicka in den till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, säger verksamhetschefen.

Hon vill inte uttala sig närmare om de närmare omständigheterna eller om hon vet varför sjuksköterskan inte gav barnen riktiga vaccinationer.

-Vi vet med säkerhet att det är två barn som fått felaktiga vaccinationer. Vi misstänker att det kan vara några till. Det håller vi också på att undersöka, säger hon.

Erbjuds ny vaccinering

De föräldrar som vaccinerat sina barn under den aktuella tiden har kontaktats och erbjudits en undersökning och en ny vaccination. Det är inte farligt för barn att få en dubbel vaccinering.

-Att spruta in enbart vatten är inte heller farligt. Det är under förutsättning att vattnet är sterilt.

-Om vattnet inte är sterilt finns det naturligtvis en infektionsrisk men mängden vatten är ju så liten att det inte är farligt. Att få en liten mängd vatten i muskulaturen är inte farligt, säger Maria Berner, barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.

Per-Iwar Sohlström

ARTIKELN HANDLAR OM