- 18 kan vara borta för gott

Svenskarna som dog i tsunamin kan inte hittas

1 av 2
tar hand om döda "Visst påverkas jag, men att se till att människor får hem sina anhöriga är så viktigt och det känns som en ynnest att få hjälpa till med detta", säger Michael Ljungqvist, kriminaltekniker och chef för Site 2.
NYHETER

PHUKET

I barackerna på Site 2 väntar 883 kroppar på identifiering eller hemsändning.

Kanske finns någon av de 18 svenskar som ännu saknas efter flodvågskatastrofen här -men hoppet är inte stort.

-Vi måste inse att några inte kommer hem, säger dna-experten Bertil Lindblom.

Tio månader efter tsunamin saknas 18 svenskar, varav 13 barn.

Om de har hittats finns de troligen här, i någon av de 34 kylcontainrarna under palmerna på Site 2 vid Tat

Chat Chai på Phuket.

"Får inte hem alla"

Men Bertil Lindblom, professor vid Rättsmedicinalverket, som sedan i januari har arbetat med identifieringen, både här i Thailand och hemma i Sverige, tror att det är dags att inse sanningen:

-Alla kommer inte att komma hem och det är något vi måste tala om.

-Och det beror inte på att vi på något sätt misslyckats i identifieringsarbetet, utan på att alla inte har hittats, säger Bertil Lindblom.

- Vår förhoppning är givetvis fortfarande att alla ska komma hem, men jag tror att det bara är ett fåtal av dem som ännu saknas som finns här.

De senaste dagarna, innan han nu reser hem till Sverige igen, har han ägnat åt att än en gång gå igenom alla de uppgifter som hämtats in om de svenskar som ännu saknas.

5400 döda i Thailand

Cirka 5400 människor omkom i tsunamin i Thailand, varav 543 svenskar. 525 av dem har identifierats och förts hem till Sverige.

Flertalet av de 18 svenskar som ännu saknas kan finnas bland de offer som aldrig återfunnits efter katastrofen.

-Jag tror inte att vi har hittat samtliga - men hur många det är, det vet jag inte, säger Bertil Lindblom.

Just nu är det framför allt thailändare och burmeser som hämtas ut av sina anhöriga, direkt på Site 2.

Kort ceremoni

Innan kroppen överlämnas sker en sista säkerhetsidentifiering, med hjälp av en svensk tandläkare eller, om det behövs, en svensk rättsläkare.

Överlämnandet till de thailändska familjerna sker vid en enkel ceremoni i det gröna "Sprite-tältet".

-Många har rest långt till ceremonierna och har de inte råd med en kista, ser vi till att det finns en uppspikad åt dem, säger Michael Ljungqvist, kriminaltekniker och chef för Site 2.

Kerstin Nilsson