Fel medicinering bakom fyra av tio akutbesök

Recept från olika läkare kan innebära livsfara

NYHETER

De syns dagligen på sjukhusens akutmottagningar. Oftast äldre patienter, som är yra och förvirrade eller råkat ut för olyckor på grund av felmedicinering.

Fyra av tio besök på akuten beror på felaktig läkemedelsanvänding.

- Så illa är det tyvärr. Flera studier ger belägg för det, säger professor Ola Ohlsson, ordförande i Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Han är kritisk till de stränga sekretessreglerna, som gör att en läkare inte får veta vilka mediciner som en kollega har skrivit ut till patienten.

Apotekens farmaceuter får inte slå larm till läkarna, ens om patienten fått recept på preparat som tillsammans kan innebära livsfara, rapporterar Skånska Dagbladet.

- Samma sak gäller missbruk av till exempel sömnmedel, där patienten skaffar sig recept från olika läkare. Apoteken ser det här, men får inte ringa upp läkarna, säger Ola Ohlsson.

Tio mediciner var

Det innebär flera risker att skriva ut recept utan en totalbild av patientens medicinering. Det kan bli både för mycket och för lite medicin, och kombinationen kan få till följd att preparaten såväl förstärker som blockerar varandras effekter.

Gamla är speciellt utsatta. En studie från Socialstyrelsen visar att äldre i särskilt boende i genomsnitt använder tio mediciner var och att fyra av fem äter psykofarmaka. Var femte boende i studien fick preparat som kan orsaka förvirring.

Utöver mänskligt lidande kostar felmedicineringen mycket pengar. I Sverige köps det årligen läkemedel för 25-30 miljarder kronor och Ola Ohlsson menar att priset för felmedicinering ligger på samma nivå, inräknat vårdkostnader och kasserade läkemedel.

Mer information

Hans lösning är att ge läkarna större möjlighet att informera varandra och apoteket om förskrivningarna. Lagförslaget om att apoteken ska registrera varje patients medicinköp är inte tillräckligt, anser han. Dels måste läkaren ha patientens tillstånd att ta del av uppgifterna, dels kan man inte se vilken läkare som skrivit ut vad.

Ola Ohlsson anser att integritetsskyddet får väga för tungt.

- Som doktor vet jag ofta betydligt känsligare detaljer om mina patienter än vilka läkemedel de tar, säger han.

Peter Palmkvist/TT