Prästprotest mot välsignelseakt

Uppror på nätet mot kyrkomötets beslut om homosexuella par

NYHETER

Ett prästuppror är under uppsegling på internet. Prästerna protesterar mot beslutet som nyligen togs på kyrkomötet om att kyrkan ska välsigna homosexuella par.

Det är prästen Yngve Kalin i Hyssna församling fyra mil öster om Göteborg, som på sin privata hemsida manar till motstånd mot kyrkomötets beslut.

Det gör han dels i en lång artikel som fått just rubriken "Gör motstånd", och dels i ett upprop till Svenska kyrkan, som han uppmanar sina åsiktsfränder att underteckna. Uppropet, döpt till Prästdeklarationen, lades ut på nätet den 1 november bara några dagar efter kyrkomötet. I deklarationen hävdas att beslutet om välsignelseakten går stick i stäv mot vad som sägs i Bibeln:

"Detta beslut står i strid med den ordning för samliv och äktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat för oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord tillåter oss inte att välsigna någon annan slags parrelation än äktenskapet mellan man och kvinna", skriver Kalin.

Stort gensvar

När TT når honom på telefon i hemmet konstaterar han nöjt att han redan har fått ett stort gensvar.

- Efter tre dagar hade 340 personer skrivit under mitt upprop. Det är fantastiskt att jag, en enkel präst på landet utan några resurser, har lyckats skapa en sådan opinion. Det visar vilken jättestor klyfta det finns mellan prästerskapet och det politiskt valda kyrkomötet.

- Genom uppropet vill vi markera vad vi tycker och tända en brasa. Det viktigaste är att det blir känt att kyrkomötet fattat ett beslut som många präster absolut inte stöder. Vi är alltså inte någon apart minoritet.

Bibeln rättesnöre

Yngve Kalin har tidigare bland annat varit ledamot av kyrkomötet som representant för Göteborgs stift. Han är ordförande i styrelsen och samarbetsrådet för Kyrklig samling, en organisation som arbetar för att Bibeln och bekännelseskrifterna ska vara det enda rättesnöret inom Svenska kyrkan.

Kyrklig samling bildades 1958 av kvinnoprästmotståndaren, biskop Bo Giertz.

Lotta Welinder/TT