Privatklinik halverar priset på tandvård

Satsar på stordrift och tandläkare från Polen

NYHETER

Stordrift, långa öppettider och östeuropeiska tandläkare med lägre lönekrav är receptet bakom prispressen som ska locka patienter till en ny tandläkarklinik.

Men Tandläkarförbundet talar om ren lönedumpning.

Mannen bakom lågprissatsningen på tandlagningar är 36-årige Mattias Santesson. Redan i nästa vecka öppnar han i Stockholm den första av ett antal planerade lågpriskliniker, där tolv legitimerade tandläkare Östeuropa och främst Polen tar emot patienter.

- Vi erbjuder allt utom ren tandkirurgi, men till ett pris som är ungefär hälften så högt som inom folktandvården, säger Mattias Santesson till TT.

Det har blivit "sjukt dyrt" att gå till tandläkaren, tycker han. Som jämförelse nämner han att en undersökning, som hos folktandvården kostar 505 kronor, kommer att betinga 252 kronor på den nya lågpriskliniken.

60-procentig prisökning

- Enligt siffror från Konkurrensverket har priserna för tandvård gått upp med 60 procent sedan 1999 och tandläkarnas löner samtidigt stigit med 40 procent. Därför bestämde jag mig för ge folk tillgång till ett prisvärt tandvårdsalternativ, särskilt för sådana som i dag inte tycker sig ha råd att gå till tandläkaren.

Enligt Santesson är skälet till att man kan skära så hårt i priserna, förutom tandläkarnas lägre löner, ett optimalt utnyttjande av lokalerna med tolv timmars öppethållande, en storskalig drift och pressade kostnader med hjälp av egna inköpskanaler.

Hur mycket tandläkarna, som talar engelska men inte svenska, får betalt vill Mattias Santesson inte avslöja. Men någon lönedumpning handlar det definitivt inte om, anser han. Läkarna kommer dessutom att arbeta ihop med svenska sköterskor och hygienister, alla med kollektivavtal

Efter jul är det dags för två nya kliniker, en i Malmö och en i Göteborg, och slår verksamheten väl ut, kan det bli ännu fler.

- Men det är lite för tidigt att tala om det nu.

"Oklarheter"

Från svenskt tandläkarhåll är man avvaktande. Tandläkarförbundets ordförande Roland Svensson säger till TT att det kan innebära problem när tandläkaren ska ha patientens samtycke till behandlingen, om de två inte talar samma språk.

- Journalerna måste ju också skrivas på svenska, så det verkar finnas en del oklarheter.

Men det som främst oroar honom är att det, enligt hans uppfattning, handlar om en direkt lönedumpning, som kan leda till att ännu fler tandläkare lämnar Sverige.

- Redan i dag är drygt 2 000 verksamma utanför Sverige och enligt Socialstyrelsens prognoser har antalet tandläkare nästan ha halverats till år 2020. Kommer fler lönedumpningar av det här slaget blir det ännu mindre lockande för svenska tandläkare att verka på hemmamarknaden.

Så betalas tandvården

TT